header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
A
A
A
Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
1
SCROLL
A
A
A
foto: Christiaan Krouwels

Bas ter Weel, directeur SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam:

‘Benut het onbekende talent’

“Kansenongelijkheid is een thema dat maatschappelijk steeds meer aandacht krijgt. En terecht, want uit tal van onderzoeken blijkt dat het nog steeds heel veel uitmaakt in welke wieg je geboren wordt en waar die staat. In het ene gezin zijn nu eenmaal betere voorwaarden voor groei en bloei dan in het andere. En de gevolgen daarvan kunnen verstrekkend zijn. Zo blijken opgelopen achterstanden op jonge leeftijd vaak moeilijk te repareren of is het ontzettend duur om deze in te halen. Als bijvoorbeeld taalontwikkeling bij peuters achterblijft, starten zij met een achterstand op de basisschool en halen die vaak niet meer in. Hierdoor behalen zij een lager onderwijsniveau dat op basis van hun capaciteiten zou kunnen worden verwacht. Dat werkt het leven door, onder andere in het latere inkomen.

Gelukkig zijn er allerlei manieren om daar toch iets aan te doen. Het vroeg opsporen van mogelijke achterstanden en het aanbieden van goede voor- en vroegschoolse educatie kan ervoor zorgen dat een kind niet met een achterstand aan het basisonderwijs begint. Ook kleinere klassen in het primair onderwijs kan helpen, net als goede begeleiding bij de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs.

Om te voorkomen dat een moeilijke start ook resulteert in minder kansen op de arbeidsmarkt is het vervolgens belangrijk om tijdens het proces van de beroepskeuze goede voorlichting te geven. En om heldere arbeidsmarktperspectieven te schetsen aan die kinderen met een minder groot netwerk.

Kansenongelijkheid tegengaan is echter niet iets wat het onderwijs alleen moet doen. Daar staan we samen voor aan de lat. We hebben daar immers allemaal baat bij. Want het zou toch zonde zijn als we al het beschikbare arbeidspotentieel niet optimaal weten te benutten, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt? Alleen omdat sommige mensen een minder goede start hebben gehad dan anderen?

Juist in een stad als Den Haag is op dit gebied nog genoeg te doen. De arbeidsparticipatie is er een stuk lager (66%) dan elders (71%). Uit de kansenmeter die SEO ontwikkelde blijkt dat dit samen gaat met een gebrek aan sociaal kapitaal. De gemiddelde score van inwoners van Den Haag op deze indicator is 0,09; voor buurgemeente Leidschendam-Voorburg ligt dat op 0,30.

Er zijn genoeg knoppen waar we aan kunnen draaien. We kunnen ons bijvoorbeeld inzetten voor gelijkere kansen bij sollicitaties. En meer aandacht geven aan scholing van minder hoog opgeleiden. En laten we niet alleen oog hebben voor het bekende maar vooral ook voor het onbekende talent, dat vanwege mechanismen van kansenongelijkheid nog onvoldoende tot wasdom heeft kunnen komen. Dat nu om uiteenlopende redenen langs de kant staat.

De inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen een plek heeft en naar vermogen kan meedoen, bestaat helaas nog steeds niet. Maar we kunnen er wel samen aan werken. Elke dag opnieuw. Ik daag u uit dáár werk van te maken."

Bas ter Weel
Algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
2
SCROLL
A
A
A

‘Ze leveren echt vakwerk’

Albeka, met vestigingen in Nieuwegein en Zoetermeer, bezorgt gebruikte meubels een nieuw leven. Ondernemer Nelis van der Hoek van Albeka werkt daarvoor al vijftien jaar samen met Den Haag Werkt. Zo wordt de bekleding van bureaustoelen uitbesteed aan de stoffeerderij van Werk in Opdracht (WIO).

Wat voor bedrijf is Albeka?

“Wij kopen grote partijen meubels van instellingen en bedrijven op. We knappen ze op en verkopen ze door in kleinere partijen. Een aanzienlijk deel van deze meubels bestaat uit stoelen. De stoelen worden op hun technische staat beoordeeld, onderdelen worden waar nodig vervangen. Het opnieuw stofferen besteden we uit aan de werkplaats van Den Haag Werkt.”

Ben je tevreden over het geleverde werk?

“Zeker. Op regelmatige basis leveren we een partij stoelen aan de werkplaats. De mensen daar demonteren ze en gaan ermee aan de slag. Als de stoelen gereed zijn halen wij ze weer op. Medewerkers van de werkplaats weten goed wat ze doen. Ze weten van iedere stoel hoe je hem uit elkaar moet halen. Dat weet ik zelf niet eens. Het stofferen is een ambacht. Ze leveren echt vakwerk.”

Is het een bewuste keuze om met Den Haag Werkt te werken?

“We besteden deze werkzaamheden uit omdat we zelf het ambacht niet in huis hebben. En het is mooi als we dat dan op deze sociale en duurzame manier kunnen doen. Sociaal ondernemen is voor ons een kernwaarde. Iedereen verdient een plek om te werken. Sommige mensen passen vanwege hun bagage alleen niet zo goed in het arbeidsproces. Het is fijn dat Den Haag Werkt deze mensen een kans biedt.”

Wat maakt Den Haag Werkt uniek?

“Den Haag Werkt begeleidt hen in hun eigen tempo en op basis van hun talenten. Je ziet mensen zich ontwikkelen op allerlei vlakken.”

Hoe verloopt die samenwerking?

“We werken nu vijftien jaar met elkaar samen, in al die tijd ben ik slechts drie keer op de werkplaats geweest. Dat zegt genoeg, de samenwerking is uitstekend. Wat overigens niet wegneemt dat er ook nog wat te winnen valt. Zo vind ik dat dingen soms wat traag gaan bij de gemeente. Dat bespreek ik dat met mijn accountmanager en zoeken we samen een oplossing.”

Heb je tips voor Den Haag Werkt?

“Vooropgesteld, we hebben een goede relatie met elkaar. Er is een gezonde basis om samen te werken. Maar ik ben als ondernemer iedere minuut bezig met wat mijn klant wil. Voor de gemeente is dit minder belangrijk. Mijn tip: houd de focus op de zakelijke kant. Richt je niet te veel op interne processen, maar op hoe wij elkaar zo goed mogelijk kunnen bedienen. Alleen dan blijven we dicht bij elkaar.”

Over Den Haag Werkt – WIO

Den Haag Werkt is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente. Samen met werkgevers helpen wij inwoners die al lang geen werk hebben aan een baan. Omdat iedereen een kans op werk verdient. Het domein Werk in Opdracht (WIO) richt zich op de arbeidsontwikkeling van mensen die (nog) niet bij werkgevers aan de slag kunnen. Voor hen bieden wij werk- en ontwikkelplekken in een beschermde omgeving, bijvoorbeeld in onze eigen productieomgeving of in groen en schoonvoorzieningen. We kunnen opdrachten ook uitvoeren bij werkgevers op locatie. Dat doen wij het liefst.

Dankzij specialistische begeleiding kunnen onze medewerkers zich ontwikkelen en wordt hun kans om een baan te krijgen bij een reguliere werkgever groter. Tegelijkertijd ervaren onze collega’s en opdrachtgevers onze toegevoegde waarden, namelijk de kwalitatief goede uitvoering van de uitbestede werkzaamheden. Voor ons zijn duurzame partnerschappen belangrijk. Samen zoeken we naar een passende invulling van opdrachten.

Overweegt u om ook werk uit te besteden aan Den Haag Werkt – WIO? Neem dan contact op via denhaagwerkt@denhaag.nl of bel met (070) 752 77 50.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
3
SCROLL
A
A
A

‘Soms is een confrontatie nodig’

Tim Oosterhuis is werkbegeleider op de afdeling horeca. Hij begeleidt kandidaten in het bedrijfsrestaurant van het nieuwe pand van Den Haag Werkt, aan de Fruitweg. “We leren de kandidaten alle facetten van het vak en de werknemersvaardigheden die daarbij horen.”

Wie zijn die kandidaten?

“Dat zijn mensen met een bijstandsuitkering die een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en die in de horeca aan de slag willen. Wij leren ze binnen zes maanden de competenties die ze daar nodig hebben. En de benodigde werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen en netjes gekleed gaan. Daarna kunnen ze aan de slag. De meeste doen dat ook, 90 procent stroomt uit naar een baan.”

Om hoeveel kandidaten gaat het?

“Met zijn zevenen begeleiden we ongeveer vijftig kandidaten. Het unieke aan de horeca-afdeling is dat we vanuit één locatie werken. Dat maakt het mogelijk om als team te werken. De kracht van ons team zit hem erin dat we verschillende types zijn en allemaal verschillende kwaliteiten hebben. De een is wat strenger, de ander wat makkelijker. De een weet alles over het maken van verschillende koffies, de ander over het bereiden van gerechten.”

En wat levert dat dan op?

“Die verschillende types komen de kandidaten straks immers ook in het dagelijks leven en op de werkvloer tegen. We zijn direct in onze kritiek. Zo kan ik bijvoorbeeld benoemen wat er niet goed gaat of iemand als eigenwijs typeren. De kandidaat kan vervolgens verhaal halen bij een collega van mij. Soms is een confrontatie nodig voor een kandidaat om stappen te zetten. En moet je dingen doen die eng zijn. Dat moet je leren. Ik krijg vaak terug van kandidaten dat ze hierin gegroeid zijn, dat dit hun grote winst is. Dat ze makkelijker mensen durven aanspreken en voor zichzelf op durven komen. Het geloof in eigen kunnen komt vaker terug dan het leren snijden.”

Wat bieden jullie vakinhoudelijk aan?

“Iedereen die nog geen diploma of startkwalificatie heeft, gaat voor de praktijkverklaring. Hierin werken we samen met ROC Mondriaan. Als eerste toetsen we welke werkzaamheden de kandidaat zelfstandig kan invullen. We beginnen met de salades, het snijwerk. Dan gaan we naar de soepen, de bereiding. Vervolgens gaan we naar de maaltijden. Hier zitten alle vaktechnieken in, onder meer koken, bakken, stomen en frituren komen aan bod. Als laatste richten we ons op de voorkant van het werk, het uitserveren en het werken achter de kassa. Ook bieden we de kandidaten een Barista-training aan waarin ze verschillende soorten koffie leren maken. Natuurlijk, het vakinhoudelijke deel is cruciaal. Maar het kan ook zo zijn dat ik een uur met iemand praat over zijn thuissituatie. Die ruimte is er altijd. Kandidaten gaan altijd voor.”

Hoe bevalt het nieuwe pand aan de Fruitweg?

“De nieuwe locatie op de Fruitweg is een hele prettige werkplek met veel voordelen. We hebben hem zelf mogen ontwerpen. Voor ons is een open karakter belangrijk, dat hebben we hier gekregen. Er zijn weinig muren en de keuken is open. De medewerkers staan daardoor meer in de kijker. En dat is belangrijk als je mensen wilt aansturen en zelfstandig wilt leren werken. Het is een fijne ruimte geworden, hoog en met veel ramen. Hier kom je graag eten en voel je je gelijk welkom. Nieuw is dat we nu drie etages hebben; beneden is de barista-bar, daarboven de lunchruimte, daar weer boven een borrelruimte met een dakterras. Deze nieuwe werkplek biedt ons veel mogelijkheden.”

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
4
SCROLL
A
A
A

Den Haag Werkt is de betrouwbare matchmaker

In de gemeente Den Haag wordt hard gewerkt om de groep Oekraïense vluchtelingen op te vangen en ze een warm welkom te bieden. Hoewel ze niet verplicht zijn om te werken, wil een groot deel van de Oekraïners aan de slag. Omdat ze dankbaar zijn en iets terug willen doen. Of omdat ze hun vaste lasten in Oekraïne moeten kunnen betalen. Maar ook als afleiding en om zinvol bezig te zijn. Tegelijkertijd melden veel bedrijven zich bij de gemeente met banen voor Oekraïners. Den Haag Werkt treedt op als matchmaker.

Dagelijks komen bij de helpdesk van Den Haag Werkt vragen binnen van bedrijven die werk voor Oekraïners hebben. Hoe zit het met vergunningen en contracten? Hoe werkt het als je Oekraïners werk aan wil bieden? Door haar expertise in te zetten kan Den Haag Werkt vraag en aanbod op een efficiënte, duurzame en betrouwbare manier bij elkaar brengen.

Speedmeets

Veel werkgevers zijn op zoek naar werknemers. Den Haag Werkt organiseerde al meerdere speedmeets voor verschillende sectoren, waarbij werkgevers pitchen voor groepen Oekraïners: een belangrijk onderdeel van het matchen. De afgelopen maanden waren er speedmeets voor onder meer de bouw- en horecasector, de glastuinbouw en de detailhandel. Alja van Peursen, manager Oekraïners aan het werk: “We nodigen werkgevers uit en we nodigen Oekraïners uit waarvan wij, op basis van hun intake, denken dat ze in de betreffende sector passen. De werkgevers presenteren zich aan de Oekraïners. Eigenlijk is het een omgekeerde sollicitatieprocedure. Via de speedmeets hebben we al meerdere Oekraïners aan een passende werkplek geholpen. En bedrijven aan goed personeel.”

Kwalitatieve matching

Alja benadrukt dat hierbij zorgvuldig te werk wordt gegaan. “We kennen de stad en de werkgevers en hebben de kennis in huis. Door een light-versie van onze dienstverlening aan te bieden, brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Werkgevers die ons benaderen die we nog niet kennen, bellen we voor een verdere kennismaking. Met alle werkgevers bespreken we de mogelijkheden en onmogelijkheden. We houden de vinger aan de pols bij de eerste vervolgafspraken die gemaakt worden. Zo voorkomen we dat bedrijven misbruik maken van de welwillendheid van deze groep. Zodra er een contract is, en dat contract biedt de werknemer een goed perspectief, stappen wij ertussenuit. De verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij de werkgever.”

Laagdrempelig

Den Haag Werkt komt zoveel mogelijk naar de werkzoekende Oekraïners toe. Alja: “We maken het zo makkelijk mogelijk, de vluchtelingen hebben immers genoeg aan hun hoofd. Op plekken waar meerdere Oekraïners zijn, bijvoorbeeld bij de grotere opvanglocaties, organiseren we intake-dagen voor werk. En omdat alle vluchtelingen op het stadhuis verschillende formaliteiten moeten regelen, zijn wij daar ook dagelijks aanwezig. Met UWV bieden we hier dagelijks onze dienstverlening aan. We nemen intakes af en ze kunnen zich hier inschrijven.”

Competenties en kwaliteiten

De intake richt zich op de wensen en talenten van de vluchtelingen. Er wordt rekening gehouden met het werk waar ze de meeste affiniteit mee hebben. Op basis van de intake wordt de verdere route naar werk bepaald. De route kan ook via een intermediair, bijvoorbeeld het Werkloket, lopen. Deze is vooral geschikt voor de hoger opgeleiden en Oekrainers die Engels spreken. De speedmeets zijn vooral bedoeld voor praktisch opgeleiden en mensen die er voor kiezen om met hun handen werken. Soms nemen de Oekraïners vrienden of bekenden mee naar de meetings. Alja: “Onze dienstverlening gaat binnen de Oekraïense gemeenschap van mond tot mond. Dat betekent dat we het goed doen. Iedere vluchteling die bij ons komt helpen we richting werk. Als het om iets anders gaat dan werk, dan verwijzen we hem of haar door naar een andere afdeling. Iedereen is welkom in de herberg.”

Meer weten over werken met Oekraïners?

Lees onze FAQ-pagina: Oekraïense werknemers aannemen. Wat moet ik weten?

Vier veelgestelde vragen uitgelicht

1. Ik heb werk voor iemand uit Oekraïne. Waar vind ik iemand?
Neem contact op met de helpdesk van Den Haag Werkt via denhaagwerkt@denhaag.nl. Wij brengen u dan in contact met de Oekraïense vluchtelingen die hebben aangegeven te willen werken en die passen bij uw vacature(s). Via de intakes weten wij inmiddels naar welk werk zij op zoek zijn of waar hun kwaliteiten liggen.

2. Waar moet ik rekening mee houden als ik iemand uit Oekraïne aan werk wil helpen?
Er zijn een aantal voorwaarden die wij voor u hebben gebundeld op denhaag.nl/Oekraïne, item werk. Zo kunt u een vluchteling bijvoorbeeld alleen aannemen met een arbeidsovereenkomst en moet u zich als werkgever eerst aanmelden bij UWV. Vergeet ook niet dat deze vluchtelingen het nodige hebben meegemaakt, aan ons land moeten wennen. En dus soms extra begeleiding of tijd nodig hebben.

3. De Oekraïners die willen werken, wat voor werk zoeken zij over het algemeen?
De vluchtelingen uit Oekraïne hebben werkervaring en opleidingen op diverse niveaus en vakgebieden. Zij kunnen bijvoorbeeld werken in de horeca, het hotelwezen, de bouw, de facilitaire dienstverlening en in de zorg. Oekraïense vluchtelingen die Engels spreken, zijn vaak ook inzetbaar in andere branches, zoals de zakelijke dienstverlening en ICT.

4. Is het ook mogelijk om een tolk in te zetten op de werkvloer via de gemeente?
Nee, op de werkvloer regelt u dit zelf. Wij verzorgen wel een tolk bij de intakegesprekken, informatiebijeenkomsten en speedmeets.

Bekijk ook de film: Oekraïense werknemers aannemen.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
5
SCROLL
A
A
A

‘Ik leer nog steeds elke dag’

Daniel Strassburger (33) studeerde Finance aan de universiteit in Florida. In Nederland kon hij geen werk vinden omdat hij de Nederlandse taal onvoldoende beheerste. Via HalloWerk is dat probleem opgelost. Sinds begin mei werkt hij als verhuiscoördinator bij het internationale verhuisbedrijf Santa Fe in Alphen aan den Rijn. Hoe dat gegaan is? De hoofdrolspelers blikken terug.

Daphne Regenspurg, intercedente uitzendbureau Teamflex:

‘Het was het lange wachten waard’

“Wij zijn een uitzendbureau voor transport en logistiek en ik zoek bijna dagelijks op HalloWerk naar geschikte kandidaten. Juist daar, omdat ik vind dat mensen met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt ook een werkplek verdienen. Daniel sprong eruit, ik wist eigenlijk direct dat er een plek voor hem te vinden moest zijn. Eerst zocht ik naar commerciële functies die bij zijn opleiding passen. Veel werkgevers haakten af omdat hij overgekwalificeerd was of omdat hij de Nederlandse taal niet goed genoeg beheerste. Daniel was inmiddels zo ver dat hij iedere baan aan wilde pakken, hij wilde vooral graag aan de slag. Uiteindelijk hebben mijn collega’s en ik hem bij verhuisbedrijf Santa Fe kunnen plaatsen. Het was het lange wachten waard, want onlangs kreeg hij een contract. En dat doet me goed. Daniel was vanaf de eerste dag super enthousiast. Hij stuurde vrijwel elke dag een bericht of hij iets kon doen om zich nog beter voor te stellen aan mogelijke opdrachtgevers. Het is gelukt. En dat is hem enorm gegund.”


Serge Becker, werkbegeleider Den Haag Werkt:

‘Hij wilde er alles aan doen’

“Na zijn eerste intake als werkzoekende kwam Daniel bij mij terecht. Al snel merkte ik dat hij er alles aan wilde doen om aan de slag te kunnen gaan. Hij maakte een HalloWerk-profiel aan, maar dat had nog wat aanscherping nodig. Dus stuurde ik hem door naar het sollicitatiecentrum, waar ze hem verder hielpen. In het begin was hij erg onzeker over zijn Nederlands. Tijdens onze gesprekken ging hij vaak over op het Engels. Het bleef een soort struikelblok. Lastig, want veel werkgevers zoeken uiteindelijk toch iemand die perfect Nederlands praat. Om hem daar een beetje mee te helpen spraken we altijd Nederlands met hem. Dat beheerst hij nu redelijk. En hij spreekt uiteraard goed Engels. Zijn tweetaligheid vermeldden we meteen in zijn HalloWerk-profiel. Bij het internationale verhuisbedrijf, waar hij nu aan het werk is gegaan, heeft hij beide talen nodig. Ik vind het heel mooi om te horen dat hij daar een contract heeft gekregen.”


Carla van Boheemen, accountmanager Den Haag Werkt:

‘HalloWerk was het perfecte medium’

“Ik heb eigenlijk maar weinig hoeven doen. Kandidaat Daniel en werkgever Teamflex hebben elkaar zelf in HalloWerk gevonden. Ik heb Teamflex wel geadviseerd over zijn taalsituatie. Omdat hij beperkt Nederlands sprak stelde ik voor om Daniel met Engelstalige bedrijven te matchen. Uiteindelijk is hij via Teamflex bij een internationaal werkend bedrijf geland. Alle credits gaan naar Teamflex en, uiteraard, naar Daniel zelf. HalloWerk bleek voor hem en voor het uitzendbureau het perfecte medium.”


Daniel Strassburger, werknemer:

‘Ontzettend gaaf hier’

“Mijn Nederlands was vaak het struikelblok bij het zoeken naar een baan. Ik paste mijn HalloWerk-profiel aan en vermeldde dat werk waarin zowel Nederlands als Engels wordt gesproken goed bij mij zou passen. Ik was niet tevreden over mijn foto in het profiel. De gemeente hielp me met het maken van een nieuwe foto waarop ik een stuk relaxter afgebeeld stond. En toen kwam Daphne van Teamflex. Zij vond me op HalloWerk. Ze heeft zich een slag in de rondte gewerkt om een baan voor mij te vinden. Ze kreeg vaak ‘nee’ te horen, maar gaf niet op. Ik ben haar nog steeds erg dankbaar. Ze zei dat ze zeker wist dat het ging lukken. En ze kreeg gelijk. Ik zeg er eerlijk bij: het is niet de baan waar ik vooraf van droomde. Maar ik vind het nu ontzettend gaaf hier, bij Sante Fe. Ik ben coördinator, maak documenten in orde en doe logistiek werk. Dit werk is helemaal nieuw voor mij. Het is leuk, ik leer nog steeds elke dag. Het vooruitzicht dat ik binnen dit bedrijf verder kan groeien motiveert me enorm.”

Over HalloWerk

HalloWerk brengt werkgevers en werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt direct met elkaar in contact. Dat gebeurt via het online platform én persoonlijke dienstverlening. Daarbij zijn motivatie en talenten van kandidaten belangrijker dan diploma’s en werkervaring.
Op het matchingsplatform maken werkzoekenden een profiel aan. Werkgevers kunnen in HalloWerk zelf kandidaten zoeken bij openstaande vacatures. Via zelfservice waar mogelijk en met ondersteuning van de gemeente waar nodig.
Meer weten? Kijk op de website van HalloWerk.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
6
SCROLL
A
A
A

Workshop biedt handvatten

Hoe herkent u geldproblemen bij uw medewerkers? En hoe zorgt u ervoor dat de situatie niet erger wordt? In de workshop ‘Werknemers met geldzorgen’ komt het allemaal aan bod. Volgens financieel trainer Denise Belfor van de gemeente Den Haag is de workshop een middel om veel ellende te voorkomen. En daar heeft óók de werkgever baat bij.

“Krijgt een van jouw werknemers te maken met loonbeslag? Zie dat dan als een signaal dat er iets mis is. En ga met hem of haar in gesprek”, adviseert Denise. “Maar nog veel beter is het om dat al veel eerder te doen”, voegt zij daar meteen aan toe. “Als er misschien nog weinig aan de hand is. Werkgevers zien het namelijk meteen als werknemers zich anders gaan gedragen, of vaker verzuimen. Of dat iemand soms weg moet om iets op te lossen. En ze zien de productiviteit van die werknemers vaak afnemen. Allemaal signalen dat er iets niet klopt. Met de workshop ‘Werknemers met schulden’ willen wij daar aanknopingspunten en handvatten voor bieden.”

Blijf in je rol als werkgever

Denise benadrukt dat het belangrijk is om ook dan in de rol van werkgever te blijven. “Wees bijvoorbeeld voorzichtig met het geven van voorschotten of leningen, want voordat je het weet ben je zelf een van de schuldeisers. En bovenal: stimuleer de werknemer om hulp te zoeken bij professionals. Want achter het beslag leggen op het loon van je medewerker liggen vaak meer problemen.”

Inflatie

De huidige inflatie vraagt om extra alertheid. “Wonen, energie, boodschappen, brandstof; alles wordt duurder. Ik ben ervan overtuigd dat de groep mensen met schulden op dit moment groeit. Maar ze blijven gewoon doorwerken. De ervaring leert dat de drempel om aan de bel te trekken hoog is. Het is belangrijk dat deze groep weet dat er mogelijkheden voor hulp zijn. Werkgevers kunnen hen daarop wijzen. En zij zijn daar zelf ook bij gebaat. Een loonbeslag verwerken kost de werkgever namelijk tijd en geld.”


Fiona Lier, HR-medewerker zorggroep Florence:

“Helft minder loonbeslagen”

Wekelijks ontvangt de zorggroep Florence informatieverzoeken van deurwaarders. Een aantal medewerkers van de zorggroep volgde de training van Denise om de medewerkers waar het om gaat hulp te kunnen bieden. Financieel, én sociaal.

Financiële zelfregie

“Op basis van de inzichten uit de training schreven wij een folder voor onze medewerkers: Financiële zelfregie. Hierin geven we tips om te besparen en adviezen waar je terecht kunt als je schulden hebt. Ook vertellen we bijvoorbeeld wat je financieel kunt doen als je een baby krijgt, als je partner overlijdt en wat je van je pensioen kunt verwachten.”, zegt Fiona Lier van Zorggroep Florence.

Loonbeslagen verminderd

“De training biedt praktische handvatten. Een voorbeeld: voordat er loonbeslag gelegd wordt op het salaris van een werknemer krijgt een werkgever het verzoek om informatie over de medewerker te geven. Op het moment dat zo’n informatieverzoek binnenkomt neem ik contact op met de betreffende werknemer. Ik stimuleer die persoon om zo snel mogelijk contact op te nemen met de deurwaarder, zodat ze samen een betalingsregeling kunnen treffen. Want dan wordt er geen loonbeslag gelegd en voorkomen we voor zowel de werknemer als de werkgever een hoop extra kosten. Door dit te doen hebben wij het aantal loonbeslagen binnen het bedrijf met meer dan de helft kunnen verminderen.”

Schaamte

“In de training kwam naar voren dat werknemers met geldzorgen het lastig vinden dit met hun werkgever te bespreken, en dat merken wij ook. Ze schamen zich of willen hun privésituatie liever niet delen. Het is belangrijk dat we dit taboe doorbreken. We laten het initiatief uiteraard bij de werknemer zelf. Maar via de brochure die we gemaakt hebben en door bij een informatieverzoek met de medewerker in gesprek te gaan, hopen we de drempel om hulp te vragen te verlagen.”

Workshop voor werkgevers

Gemeente Den Haag biedt werkgevers een workshop aan die drie uur duurt. Met praktische tips voor het signaleren van geldzorgen bij medewerkers en tips om die problemen aan te pakken of te voorkomen.

Tijdens deze workshop krijgt u veel en praktische informatie over:

 • wat de risico’s zijn van werknemers met schulden;
 • hoe u schulden bij werknemers kunt herkennen;
 • hoe u uw werknemer kunt helpen om schulden te voorkomen;
 • hoe u kunt voorkomen dat de situatie erger wordt;
 • op welke manieren uw werknemer kan worden geholpen en welke rol u daarbij kunt vervullen.

Interesse?
De eerstvolgende workshops zijn:
6 september 09:30 – 12.30 uur online
8 september 13.00 – 16:00 uur Stadsdeelkantoor Escamp, Leyweg 813, Den Haag

Kijk voor meer data en locaties op Den Haag - Trainingen en workshops over geld en administratie.

Meer informatie en aanmelden:
denhaag.nl/financieelgezond
financieelgezond@denhaag.nl
of bel: 06 15 61 93 61

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
7
SCROLL
A
A
A

Werkakkoorden en sectordeals

Op naar een volgende fase

Tijdens het Werkoffensief +500 zijn er zes sectordeals en meer dan tweehonderd werkakkoorden met Haagse werkgevers afgesloten, met als doel om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan de slag te helpen. Tugba Kaya, directeur van HVP Zorg, sloot zo’n werkakkoord af met de gemeente Den Haag. Wat hield dat precies in? Wat heeft dat haar bedrijf uiteindelijk opgeleverd? Nu het Werkoffensief +500 binnenkort stopt wil zij sowieso door op de ingeslagen weg. Martijn Middelkamp, manager strategisch accountmanagement Den Haag Werkt, heeft ook al volop plannen voor de volgende stap.


Tugba Kaya, directeur HVP Zorg:

‘Mijn advies: doorpakken!’

“De afspraak was dat HVP Zorg jaarlijks twintig kandidaten een werkplek zou aanbieden, als huishoudelijk medewerker. Natuurlijk was het niet altijd eenvoudig om te werken met werknemers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zo werd ik vaak geconfronteerd met bijzondere verhalen of gekke smoesjes. In het werkakkoord was afgesproken dat de gemeente Den Haag mij helpt. In de vorm van begeleidingsgesprekken met kandidaten, extra Nederlandse lessen of via het regelen van kinderopvang bijvoorbeeld.”

Super gemotiveerd

“Ik heb ontdekt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak super gemotiveerd zijn. Ik zie regelmatig foto’s van nieuwe medewerkers en cliënten die samen stralen. Geweldig om te zien. Het zijn medewerkers die vaak net dat extra stapje zetten. Die blij zijn dat ze hun onafhankelijkheid na jaren van teleurstellingen weer terug hebben.”

Duurzaam inzetten

“Ik denk dat het sluiten van werkakkoorden zeker kan bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt. Maar ik vind wel dat het minder om aantallen moet gaan. Kwaliteit, de duurzaamheid en inhoud van de gezamenlijke afspraken vind ik veel belangrijker. Ik kan immers vrij eenvoudig twintig kandidaten per jaar een baan aanbieden, het geld daarvoor opstrijken, een vinkje zetten en overgaan tot de orde van de dag. Maar als diezelfde kandidaten na twee jaar weer op straat staan, wat heb je daar dan aan? Inzet moet veel meer zijn: wat gaan we doen om kandidaten duurzaam in te zetten. Mijn advies is om zeker door te pakken en om nieuwe werkakkoorden voortaan inhoudelijker te maken.”


Martijn Middelkamp, manager strategisch accountmanagement Den Haag Werkt:

‘Naar de volgende stap’

De sectordeals en werkakkoorden zijn een stevige basis voor de re-integratieopgave waar we als gemeente voor staan. Het is tijd om die basis uit te bouwen. Dat vindt Martijn Middelkamp van Den Haag Werkt.

“Op 1 januari 2019 ging het Werkoffensief +500 officieel van start met als doel om in de periode 2019-2022 jaarlijks 500 mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen, bovenop de reguliere opgave. Een belangrijk onderdeel van dit werkoffensief bestond uit het sluiten van sectordeals en werkakkoorden.”

Boost

“Deze sectordeals en werkakkoorden hebben de stad enorm veel opgeleverd. We hebben geleerd te werken in brede maatschappelijke allianties en hebben de mogelijkheden voor onze werkzoekenden enorm vergroot. Sectoren hebben via deze deals en werkakkoorden echt een boost gekregen.”

Breder kijken

“Wat mij betreft zijn we toe aan een volgend niveau van samenwerken. In het begin waren we vooral gericht op de opgave vanuit de bijstand. Nu wordt het tijd om breder te kijken. Bijvoorbeeld naar wat kansrijke sectoren zijn voor werkzoekenden, en wie daar welke verantwoordelijkheid in gaat nemen. Zodat het niet meer de gemeente is die iets wil, maar de samenwerking een gedeeld belang van een hele sector wordt. Met de stevige basis die er nu ligt kunnen we door naar de volgende stap.”

Dynamiek gebruiken

“Niets is zo dynamisch als de economie en de arbeidsmarkt. Juist die dynamiek kunnen we gebruiken om elkaar op te zoeken. Want al die veranderingen hebben gevolgen voor hoe we samenwerken. Het is goed als we een paar keer per jaar bij elkaar komen om te bezien wat we nu eigenlijk gedaan hebben en wat ons nog te doen staat. Ook zo kunnen we de sectordeals meer inhoud en betekenis geven.”

Minder aantallen, meer kwaliteit

“Ook met de werkakkoorden gaan we verder. De focus zal dan wel minder op aantallen liggen. Want we weten dat uitstroom naar regulier werk voor velen (nog) niet haalbaar is. Ik zeg daar nadrukkelijk bij: nóg niet. Ik ben er namelijk vast van overtuigd dat we een deel daarvan alsnog naar betaald werk kunnen brengen. Via ontwikkelbanen, met behulp van loonkostensubsidie en wellicht via parttimebanen voor de minder belastbaren. We hebben bovendien veel sociale ondernemers om ons heen die ons daarbij willen helpen. In feite hebben we alles in huis om volgende stappen te zetten.”

Over sectordeals en werkakkoorden

Wat zijn sectordeals?

Sectordeals zijn samenwerkingsafspraken tussen vertegenwoordigers uit de sector, de gemeente en opleidings- en ontwikkelingsfondsen over het delen van elkaars netwerk, het bieden van opleidingskansen en het uitwisselen van kennis. In totaal zijn er zes van deze sectordeals gesloten.

Wat zijn werkakkoorden?

Een werkakkoord wordt afgesloten met individuele werkgevers. Zij spreken daarin af om een bepaald aantal stages, werkontwikkeltrajecten of banen te realiseren. In totaal zijn er meer dan 200 werkakkoorden gesloten.

Hoe verder?

Het Werkoffensief +500 stopt per 1 juli 2022. De sectordeals zijn dan onderdeel van de reguliere dienstverlening van Den Haag Werkt. Strategische accountmanagers gaan deze deals doorontwikkelen. De werkakkoorden zijn ondergebracht bij de afdeling Werkgeversdienstverlening van Den Haag Werkt.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
8
SCROLL
A
A
A

Dawid vindt droombaan

Dawid wilde dolgraag ergens aan de slag, als kok, maar hij had geen papieren. Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden hielp hem op weg. En met succes, want inmiddels heeft hij een baan in de keuken van strandpaviljoen De Staat.

Dawid:

‘Ik bouw aan mijn eigen droom’

“Ik ben geboren in Polen en woon ruim twaalf jaar in Nederland. Ik had al een tijdje een WW-uitkering, maar dat zou stoppen. Ik kwam niet in aanmerking voor bijstand, want mijn vriendin heeft een inkomen. Dus kwam ik bij RMT Haaglanden terecht.”

“Mijn grote passie is koken. Mijn grootmoeder heeft mij de liefde voor het koken van jongs af aan bijgebracht. Ik kook veel voor vrienden thuis, en soms ook voor een Poolse organisatie in Nederland die jaarlijks een award uitreiking organiseert. Maar het was me nog niet gelukt van koken ook mijn werk te maken.”

“De Werkgeversadviseur van UWV wees mij op de opleiding Cookcamp. Ik kreeg de tip contact op te nemen met RMT Haaglanden. Van hen kreeg ik het aanbod een opleiding te gaan volgen, om zo mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.”

“Tijdens de Cookcamp kwam ik in contact met Daniejel, chefkok van strandpaviljoen De Staat. Het klikte tussen ons. Ik vroeg hem of hij werk had voor mij, en ik mocht een dagje proefdraaien. Dat beviel zo goed dat ik mocht blijven. Inmiddels heb ik een baan aangeboden gekregen.”

“Dit is niet mijn eindpunt. Ik droom ervan een eigen cateringbedrijf te beginnen. Met wat ik nu verdien bouw ik aan die droom. Van mijn salaris koop ik mijn eigen messen voor als het ooit zover is. Dankzij het papiertje, dat ik met hulp van RMT Haaglanden behaald heb, is het nu alleen nog een kwestie van tijd. Ik hoop over een paar jaar mijn eigen zaak te kunnen runnen.”


Tristan, leermeester van Dawid bij Cookcamp:

‘Ik kon soms net dat zetje geven’

“Dawid was de allereerste kandidaat die wij via RMT Haaglanden aangemeld kregen. Het verhaal was dat hij graag wilde leren koken. En bij ons was hij daarvoor aan het goede adres. In twaalf intensieve weken leiden wij onze kandidaten namelijk op tot het diploma Basiskok, een niveau 2-opleiding. En daarna gaan ze gelijk aan het werk.”

“Het is soms letterlijk een snelkookpan. Zo maken onze leerlingen in de eerste week al een Duitse aardappelsalade, een gistdeeg en eclairs. Hard werken dus. In week drie leren ze vis fileren en stellen ze een complete drie componentenmaaltijd samen.”

“Dawid had al eens een kookcursus in Polen gedaan, maar wilde het nu serieus aanpakken. Ik zag meteen dat hij het echt wilde, en dat is heel belangrijk. Hij had alleen niet de tools om alles eruit te halen wat erin zat. Ik kon hem helpen dat diploma te halen, door hem op het juiste moment soms net een zetje te geven. De rest heeft hij helemaal zelf gedaan.”

“Normaal gesproken regelt mijn collega Yvonne de uitplaatsing van onze kandidaten voor na de opleiding. Zij zoekt contact met werkgevers en probeert kandidaten en werkgevers zo goed mogelijk te matchen. En dus ging Dawid via ons eerst aan de slag gegaan bij Brasserie Het Ogenblik. Maar uiteindelijk had Dawid andere plannen en koos hij zelf voor De Staat.”


Daniejel, chefkok van strandpaviljoen De Staat:

‘Blij met warme relatie’

“Ik sta al dertig jaar in de keuken. Als erkend leermeester en chefkok help ik veel jongeren op weg om een toekomst op te bouwen in de horeca. Maar ik ben ook min of meer autodidact. Op een gegeven moment besloot ik daarom om alsnog mijn papieren te halen. Zo kwam ik bij de KRM Academy terecht, en volgde daar een niveau 3 opleiding. Daar ontmoette ik Dawid die daar een niveau-2 opleiding tot Basiskok deed.”

“Het was uiteindelijk Dawid die mij op een dag belde. Of ik werk voor hem had. Ik heb hem toen eerst een dagje laten proefdraaien. En ik zag meteen dat hij snel van begrip was, uit zichzelf de juiste dingen deed en soms al wat verder was dan anderen in mijn keuken. Bovendien leek hij een serieuze jongen die graag wilde leren.”

“De taal was gelukkig geen beletsel – we spreken namelijk Engels als voertaal in mijn keuken en dat spreekt hij voldoende. Dat kan niet anders want mijn medewerkers komen overal vandaan: uit Portugal, Amerika, Griekenland, Suriname. En nu dus ook uit Polen.”

“Als werkgever ben ik blij met de warme relatie die wij hebben met de KRM Academy. En ik ben blij dat zij weer een goede band hebben met RMT Haaglanden. Iedereen weet dat er een forse krapte is op de arbeidsmarkt, dus is het belangrijk om korte lijntjes te hebben met organisaties die daar iets in kunnen betekenen. Door in dit soort relaties te investeren gaan we elkaar steeds beter snappen. En als zij dan straks weer eens een goede kandidaat hebben, heb ik misschien wel een streepje voor.”

Over RMT Haaglanden

RMT Haaglanden is een samenwerking van gemeenten, Rijksoverheid, vakbonden, UWV, werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen. Samen hebben zij veel kennis en ervaring op het gebied van loopbaancoaching, het opstellen van plannen van aanpak en passende (aanvullende) dienstverlening. Denk hierbij aan loopbaanadvies, (om/bij)scholing, taalondersteuning, praktijkleren in het mbo, maatwerk bij het vinden van (ander) werk, matching en hulp bij financiële zorgen.

Het RMT biedt aanvullende dienstverlening voor mensen die (nog) een baan hebben en werkzoekenden die hun baan hebben verloren of gaan verliezen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft. Of dat iemand zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies.

RMT Haaglanden is er speciaal voor:

 • werkgevers die werknemers (tijdelijk) moeten laten gaan;
 • werknemers die met werkloosheid bedreigd worden;
 • werkzoekenden die werkloos zijn geworden;
 • ZZP’ers die op zoek zijn naar een baan of bijbaan in loondienst en daar scholing of loopbaancoaching voor nodig hebben.

NIEUW: Per 1 juni kunnen ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden die voor 12 maart 2020 hun baan hebben verloren, aanvullend hulp krijgen via de RMT’s in Nederland. In deze regio is dit Regionaal Mobiliteitsteam (RMT Haaglanden).

Meer weten? Ga naar de website van RMT Haaglanden rmthaaglanden.nl. Lees ook hoe RMT Haaglanden u kan helpen met praktijkleren en medewerkers die op- of bijscholing nodig hebben.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
9
SCROLL
A
A
A

Met ingang van 1 juli wordt het voor werkgevers eenvoudiger om gebruik te maken van loonkostensubsidie. Vanaf dan geldt namelijk een nieuw (landelijk) proces voor het aanvragen, verlengen en uitbetalen van loonkostensubsidie (LKS).

De nieuwe werkwijze is ontstaan uit een pilot van dertig gemeenten en tien organisaties. Zij hebben vanaf 2019 gewerkt aan een eenvormige werkwijze voor alle gemeenten. Er is onder andere gekeken naar werkgevers die in meerdere regio's actief zijn. Want per regio kunnen zij te maken hebben met verschillende regels en procedures. Dit gaat veranderen. Het nieuwe proces wordt ook de ‘preferente werkwijze loonkostensubsidie (LKS)’ genoemd.

Voordelen voor werkgevers

Werkgevers kunnen vanwege de nieuwe werkwijze de volgende voordelen ervaren:

 • Er komt één manier waarop zij hun gegevens moeten aanleveren. Hoe dat precies gaat wordt later bekend gemaakt.
 • Er komt een eenduidige betaalspecificatie, die in elke gemeente gelijk is.
 • Zowel de werkgever als de werknemer ontvangen vanuit de gemeente heldere, schriftelijke correspondentie.

Het doel is dat werkgevers dankzij de nieuwe werkwijze meer tijd en ruimte overhouden voor andere zaken.

Opstapje naar meer

De nieuwe werkwijze rondom LKS is een opstapje naar meer. Zo is de intentie van Divosa, VNG en het ministerie van SZW om ook processen rondom jobcoaching en proefplaatsingen via vergelijkbare pilots te vereenvoudigen.

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u bellen met de helpdesk Werkgevers op (070) 752 77 50, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Of u stuurt een e-mail naar: denhaagwerkt@denhaag.nl.

Deel dit artikel
10
A
A
A

Subsidie praktijkplaatsen derde leerweg

Tot en met 30 juni 2022 kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen voor het realiseren van praktijkplaatsen – bijvoorbeeld met de praktijkverklaring – voor met werkloosheid bedreigde werknemers en werkzoekenden. Het gaat om praktijkplaatsen van 40 weken voor opleidingen in de derde leerweg. Studenten volgen in deze leerweg een mbo-opleiding, -certificaat of behalen een mbo-praktijkverklaring. Dit is de tweede aanvraagronde voor deze subsidie bij de RVO. In december 2022 volgt een volgende aanvraagronde. De subsidie, die maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt, moet u binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats aanvragen.

Meer informatie: Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Praktijkleren? Vraag subsidie aan!

Heeft u als Haagse ondernemer en erkend leerbedrijf het afgelopen studiejaar nieuw talent een kans geboden via een praktijk- of leerwerkplaats? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling praktijkleren van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u heeft gemaakt voor de begeleiding van een mbo-BBL-student, een leerling vanuit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs of andere deelnemers zoals genoemd door RVO. Per praktijk- of werkplaats is de subsidie maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. U kunt tot 16 september 2022 de subsidie aanvragen.

Meer informatie: Subsidieregeling praktijkleren

Gastvrijheid aan de Fruitweg

Op onze nieuwe locatie aan de Fruitweg willen we onze gasten nog beter van dienst zijn en een prettige ervaring bieden. Het volledig gerenoveerde pand is open, licht en ruimtelijk. Een fijne omgeving doet al veel, maar het echte verschil maken we natuurlijk met een gastvrije houding.

We doen dit aan de hand van ons nieuwe ‘Hospitality concept’. Gasten worden opgevangen door een host en met het programma ‘Gastvrijtalent’ blijven we werken aan de ontwikkeling van gastvrijheid. Zowel naar onze gasten als naar onze collega’s.

Dashboard met actuele arbeidsmarktinformatie

Weten wat de laatste ontwikkelingen zijn op de Haagse arbeidsmarkt? Raadpleeg dan het arbeidsmarktdashboard van Den Haag Werkt. Met bijvoorbeeld informatie over kansrijke beroepen en vacatures in de verschillende sectoren. Via een paar muisklikken krijgt u de meest actuele arbeidsmarktinformatie per thema op het dashboard.

Terugblik Den Haag Onderneemt!

Meer dan vijfhonderd Haagse ondernemers bezochten eind mei het evenement Den Haag Onderneemt! in de Fokkerterminal. Om elkaar te ontmoeten, te inspireren en om ideeën uit te wisselen over actuele thema’s zoals personeelswerving, digitaal ondernemen en duurzaamheid. Natuurlijk was er een terugblik op afgelopen coronajaren. Wethouder Bruines is trots op de creativiteit en samenwerking die ondernemers laten zien. Ook pleit ze voor nog meer laagdrempelig contact tussen ondernemers en gemeente, bijvoorbeeld via het Ondernemersportaal. Kijk hieronder voor een uitgebreide video.

Meer informatie: Terugblik op een geslaagd Den Haag Onderneemt!

Derde periode STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Met het geld kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Dit kan per persoon één keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Er zijn dit jaar nog 3 aanvraagperiodes voor STAP-budget in 2022: 1 juli, 1 september en 1 november. Is het beschikbare budget voor een aanvraagperiode op, dan kan deze in een volgende periode opnieuw aangevraagd worden.

Deel dit artikel
header afbeelding artikel
header afbeelding artikel
11
SCROLLDeel via