Contact

Contact!

Een overzicht van de aanwezige instanties en organisaties tijdens de Week van de Gezonde en Kansrijke start. Neem vooral contact op!

A

Abortusklinieken Haarlem & Amsterdam is een samenwerkingsverband van Beahuis & Bloemenhovekliniek en Abortuskliniek Amsterdam. De abortuskliniek biedt vrouwen die hulp inroepen informatie, behandeling en nazorg.

Ack Zorgmaat Kraamzorg levert sinds 1986 professionele kraamzorg in Amsterdam en omgeving.

Altra is expert op het gebied van onderwijs en jeugd & opvoedhulp. Altra helpt thuis, op school en in de buurt.

AWP heeft als doel het ondersteunen van Afrikaanse (vluchtelingen)vrouwen op het gebied van inburgering en oriëntatie, het organiseren van thematische discussies, culturele activiteiten en presentaties.

B

Sociaal werk in wijken in diverse gemeenten. In samenwerking met professionals, die met oog voor bewoners in al hun verschijningsvormen bouwen aan wijken die voor iedereen als thuis voelen. Ook biedt B&A Civic Wmo-begeleiding. Daarnaast adviseert zij overheden, non-profit-, publieke uitvoerings- en brancheorganisaties.

Big Brothers Big Sisters wil alle kinderen in Amsterdam de mogelijkheid bieden hun talent te ontwikkelen. Doelen: dat een kind meer zelfvertrouwen opbouwt, betere vriendschappen creëert en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet te vermijden en zijn/haar schoolopleiding afrondt.

Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.

Voor vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. In heel Amsterdam zijn buurtteammedewerkers om te helpen. De hulp is gratis.

C

Voor alle bewoners in Amsterdam Noord, Oost en Zuidoost biedt Civic Amsterdam een gevarieerd aanbod aan welzijnsactiviteiten, cursussen en vrijwilligerswerk.

Een maatschappelijke organisatie voor kinderopvang en voorscholen. Het draait om professionele, zorgzame en persoonlijke begeleiding voor kinderen en ouders/verzorgers.

Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor ouderen met dementie of lichamelijke ongemakken, voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problemen.

D

Kraamzorgorganisatie.

Stichting Doras is actief in de sociale basis in Amsterdam Noord. Doras verzorgt sociale voorzieningen in de buurt die een aanvulling zijn in het leven van de Amsterdammer in Noord. Projecten van Doras zijn onder andere: Gezond Noord, Steunvrouwen en Noord voor Elkaar.

Doula geeft informatie over de keuzes die ouders kunnen maken voor de bevalling en ondersteunt tijdens de zwangerschap en bevalling.

Dream Support biedt duurzame oplossingen voor deze (maatschappelijke) problemen en ontwikkelt concepten, tools of producten zoals spellen. Hierbij staan de kernwoorden positiviteit, activatie en verandering centraal.

E

Eigen kracht werkt aan een samenleving waarin mensen de regie hebben over hun eigen leven en hun eigen beslissingen nemen. Ook als het tegenzit en zij in contact komen met overheden en (hulpverlenings)organisaties.

Als de grootste, onafhankelijke bewonersorganisatie in Amsterdam Nieuw-West weet Eigenwijks wat er speelt en verbindt zij de mensen via activiteiten en initiatieven. Voor de bijna 160.000 diverse bewoners die Nieuw-West rijk is.

Elaa werkt voor en samen met opdrachtgevers aan verschillende programma’s, projecten en initiatieven voor een betere gezondheid en welzijn van de inwoners van Amsterdam en Almere.

EVAA is het innovatieve samenwerkingsverband van 140 eerstelijns verloskundigen in Amsterdam-Amstelland. Bij EVAA zijn 32 verloskundigen praktijken en drie echocentra aangesloten. Drijfveer? Een goede start voor (aanstaande) ouders en baby’s, ongeacht hun achtergrond en cultuur.

F

Praktijk voor oefentherapie, psychosomatiek en slaaptherapie. In de praktijk in Amsterdam Noord begeleiden oefentherapeuten Mensendieck en gezondheidswetenschappers vrouwen met lichamelijke klachten en stressgerelateerde mentale klachten met (psychosomatische) oefentherapie en slaaptherapie.

Food4Smiles verzamelt inzichten van ouders met jonge kinderen uit Amsterdam Nieuw-West en hun directe sociale omgeving. Omdat veel factoren een gezonde start beïnvloeden, is een systemische aanpak nodig. Food4Smiles brengt die factoren in kaart om beter te begrijpen hoe ze elkaar beïnvloeden.

G

Vanuit gezondheidscentra Gazo werken huisartsen samen met een groot aantal zorgcollega`s.

H

Het ABC is er voor alle vragen met betrekking tot onderwijs. Of je nu een ouder bent met een leervraag over je kind, een leerkracht met een uitdagende klas of een schoolleider die zijn schoolteam wil professionaliseren. Samen bekijken we hoe we jouw specifieke vraag kunnen aanpakken.

Kraambureau Amsterdam.

Het Leegkringhuis helpt volwassenen en kinderen uit Amsterdam Noord bij alle mogelijk voorkomende problemen. Of je nu hulp nodig bij het invullen van een formulier, een vraag hebt over geldzaken, geen eten hebt of problemen met je woning: het Leefkringhuis helpt je verder.

Moedernetwerk wil dat kinderen en jongeren met een beperking de kans krijgen om zich (blijvend) te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Dat betekent dat zij toegang moeten krijgen tot de best mogelijke zorg, onderwijs en vrijetijdsbesteding zoals bijvoorbeeld sport en creatieve activiteiten.

Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte, alledaagse opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen.

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De hulp is gratis, laagdrempelig en altijd in de buurt. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie bij hun streven om opnieuw de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

I

Kinderopvangorganisatie.

J

Ieder kind heeft recht op veilig opgroeien, zonder mishandeling en emotionele verwaarlozing. Maar wat als problemen niet vanzelf over gaan? Of als ze heel groot zijn? Dan is het belangrijk dat er iets verandert. De gezinsmanager van Jeugdbescherming helpt hierbij.

Het ouderschap brengt talloze grote en kleine vragen met zich mee. Slaapt een kindje niet goed door? Wil de borstvoeding niet lukken? Met al deze vragen kunnen mensen terecht bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Amsterdam.

K

Zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van een kind? ’t Kabouterhuis biedt passende hulp en ondersteuning aan kinderen van 0 – 7 jaar en hun ouders of verzorgers.

Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Je kunt bij hen terecht voor onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

L

Levvel helpt kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. Zodat ze met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. Levvel biedt alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp en zelfs complexe psychiatrische zorg.

M

Fitness tijdens en na de zwangerschap.

Een vraag over wonen, zorg, opvoeding, leren, werk of geldzaken? Bij MEE Amstel en Zaan denken ze graag met je mee.

O

OKIDO wil kinderen met een ontwikkelingsprobleem of beperking die gebruik maken van de reguliere kinderdagverblijven en voorscholen laten profiteren van de ontwikkelingsmogelijkheden die deze kindercentra jonge kinderen te bieden hebben.

OuderKindLijn is een centrum dat werkt vanuit de Infant Mental Health visie. In deze visie staan de ontwikkeling van kind en de relatie met de ouder centraal.

P

Kinderopvangorganisatie.

Perspectiefadvies is een deskundig en dynamisch collectief voor coaching, counseling en psychosociale psychotherapie.

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doet Pharos door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen.

S

Huisartsenzorg.

Woon je in Amsterdam Nieuw-West en vragen over bijvoorbeeld zorg, geld of veiligheid? Dan kun je terecht bij de SEZO-buurtteams.

Bij Sigra geloven ze in de kracht van ‘samen’. Sigra is een regionaal samenwerkingsverband van ongeveer 145 organisaties in zorg en welzijn.

Stichting Single SuperMom is opgericht door Eva Yoo Ri Brussaard en biedt ondersteuning aan alleenstaande moeders en hun kinderen door het hele land. Doel is het versterken van de sociaaleconomische positie, het welzijn én het netwerk van alleenstaande moeders.

Sipi ondersteunt mensen bij het vinden van hun eigen identiteit en bij opvoeding, onderwijs, werk en zorg.

Smart Health Amsterdam (SHA) is the network for data- and AI-driven innovation in Amsterdam’s life sciences and health sector.

Het multiculturele en multidisciplinaire team van Akwaaba verleent zorg met een warm hart. Hun aanpak biedt hun doelgroep de kans zich fysiek en emotioneel optimaal te ontplooien. De hulpvragen variëren van vragen over opvoeding en verzorging tot aan praktische vragen.

Nisa for Nisa betekent Vrouwen voor Vrouwen. Nisa bestaat uit veertig vrijwilligers en drie betaalde krachten. Allemaal vrouwen die zich inzetten om het welzijn van bewoners te verbeteren. Nisa for Nisa draagt bij aan het versterken van de relatie met de omringende samenleving, het weerbaar worden en het komen tot zelfbeschikking door projecten en activiteiten aan te bieden

Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs op negen locaties in Amsterdam. De stichting helpt leerlingen om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen voor de toekomst waar te maken, stap voor stap, ieder op zijn eigen tempo.

Ouders, kinderen, jongeren en ook professionals die met jeugd werken kunnen terecht bij het OKT met vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien. Verspreid over de stad zijn er 22 Ouder- en Kindteams; de teams werken vanuit de wijk en op school.

Philadelphia Zorg biedt meer dan 8.600 cliënten elke dag kansen om hun eigen leven te leiden. Zij wonen bij Philadelphia, krijgen intensieve zorg of ambulante begeleiding, komen om hun dag passend in te vullen of om te logeren.

Stichting ProFor helpt personen met een hulpvraag of mensen in de achterstandsproblematiek. De stichting richt zich op etnische minderheidsgroepen in Nederland; in het bijzonder Antillianen, Arubanen en Spaanstaligen.

Road of Hope is a non-profit organization based in Amsterdam, devoted to supporting refugees in their journey towards integration. They assist the integration of refugees in the host community by guiding them through this difficult, nerve-wracking process.

Stichting Sina richt zich op individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven. Doel is om mensen op verschillende manieren beter inzicht te geven in hun eigen kunnen en het individu of gezin zelfredzamer te maken zodat zij (weer) deel kunnen uitmaken van de participatiemaatschappij.

Somastel bevordert de integratie en participatie van de Somalische gemeenschap in de Nederlandse samenleving.

Speeltuinnetwerk.

Kinderopvangorganisatie.

T

TintelTuin gaat voor vernieuwende kinderopvang waar ieder kind gezien wordt.

V

Vini Mini wil ouders helpen om op een makkelijke, gezonde en betrouwbare manier allergenen  aan hun kind te geven tijdens de eerste 1000 dagen.

Z

Eugenie Suer is auteur van het boek ‘Opvoeden doe je zo’ en pedagoog.

Colofon

Dit e-zine is gemaakt in opdracht van GGD Amsterdam door een mediateam van On the Spot.

Teksten: Karlijn Broekhuizen, Marijn Kramp, Anje Romein en Robin Ouwerkerk
Eindredactie: Karlijn Broekhuizen
Fotografie: Barbra Verbij en Eelkje Colmjon
Film: Walter van Polanen
Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos