Wethouder Marjolein Moorman

‘Vertrouwen terugwinnen is mensenwerk’

De strijd voor gelijke kansen loopt als een rode draad door het wethouderschap van Marjolein Moorman. In de vorige collegeperiode was ze al wethouder van Onderwijs en Armoedebestrijding. Het programma Gezonde en Kansrijke Start is nu toegevoegd aan haar portefeuille. Tijdens de slotconferentie op 13 oktober in het Planetarium Zuidoost vertelt ze waarom dit thema haar zo aan het hart gaat.

Marjolein Moorman
Marjolein Moorman

Waarom is dit zo’n belangrijk onderwerp?
“Alles wat hier vandaag al gezegd is – het indrukwekkende ervaringsverhaal van Tamara, het wetenschappelijke verhaal van Eric Steegers – geeft het aan. Als de basis niet goed is, raken mensen op achterstand. Een achterstand die heel moeilijk is in te lopen en te repareren, met alle ellende van dien. In mijn functie als wethouder Onderwijs en Armoedebestrijding kwam ik al ontzettend veel ongelijkheid tegen. Ook het intergenerationele aspect speelt mee: generaties geven ongelijkheid aan elkaar door. We verbinden dit vaak aan armoede en schuldenproblematiek, maar het werkt ook door in zwangerschappen en de eerste duizend dagen. Ik heb dit thema dan ook met liefde opgepakt.”

Wat vond u van het verhaal van Eric Steegers over het belang van de eerste dagen en de relatie met bestaanszekerheid en armoede?
“Ik was onder de indruk. Ik hoop zeer dat de kennis en ervaring uit Rotterdam van betekenis kunnen zijn voor Amsterdam. Ik kijk ook naar het buitenland. Ik realiseer me dat de manier waarop we hier in Nederland naar jeugdzorg kijken heel anders is dan in andere landen. Als je in Finland dronken van je fiets valt is de eerste vraag in het ziekenhuis: heb je een kind? Is het antwoord ja, dan krijg je een ander soort ‘bekommerzorg’. Daar kunnen wij van leren. In Nederland hebben we heel weinig doorzettingskracht naar het volwassen deel. Wat doen wij in zo’n geval: een kind uit huis plaatsen. Terwijl je de ouder misschien wel uit huis moet plaatsen.”

‘Als je je bekommert om een kind, weet je dat er ook zorg voor de ouders nodig is’

Veel problemen van kinderen komen dus voort uit problematiek van ouders.
“Ja. Dus als je je bekommert om het kind, weet je dat er ook zorg voor de ouders nodig is. Dat vraagt een verandering in ons denken en onze cultuur. Natuurlijk is er ook aangeboren problematiek, maar die kan ook te maken hebben met vroeggeboorte. Een van de oorzaken van de enorme groei van het speciaal onderwijs is het toenemend aantal vroeggeboortes. Dit is niet alleen een individueel probleem, maar ook dat van de samenleving. Die twee moeten we veel meer bij elkaar brengen.”

Wat hoopt u de komende paar jaar te bereiken rondom de Gezonde en Kansrijke Start?
“Het programma moet tot structurele verbeteringen komen. Gezondheidsbevordering en zorgpreventie voor alle generaties is niet voor niets stevig in ons coalitieakkoord opgenomen. Het woord vertrouwen is superbelangrijk. Dat is nog niet eenvoudig. We hebben het vertrouwen nodig van een groep mensen waarbij het vertrouwen volstrekt is weggeslagen. Dat vertrouwen terugwinnen is mensenwerk. We moeten niet alleen investeren, maar vooral zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek de juiste dingen kunnen doen. Hoe het precies moet ga ik niet vanuit de Stopera zitten bedenken, daarover wil ik met het veld in gesprek. Wat heb je nodig en hoe kunnen wij daarbij ondersteunen? En ja, daar hoort lef bij. Soms moet je iets uitproberen of het werkt. Als we alles in regeltjes vatten, doen we het verkeerde.”

‘We maken het het moeilijkst voor de mensen die het al moeilijk hebben’

Kunnen we de opbrengst van de Week van de Gezonde en Kansrijke Start aan u voorleggen en zeggen: hierbij hebben we uw ondersteuning nodig?
“Ja natuurlijk, we hopen dat hier veel uitkomt, wat we vervolgens kunnen inzetten om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik zie mijzelf daarin ook als stem van het veld richting landelijke politiek. Neem bijvoorbeeld de kraamzorg. Als gemeente betalen we dit met een collectieve ziektekostenverzekering. Daarin zie je een bureaucratische paradox: we maken het het moeilijkst voor de mensen die het al moeilijk hebben. Want je moet wel weten dat die gratis collectieve verzekering er is. En als je bang bent voor al die formulieren vul je die niet in. Kraamzorg hoort thuis in het basispakket. Dat kunnen wij niet afdwingen, maar ik kan het wel tegen de minister zeggen. Dat geldt voor meer onderwerpen. Dus: vertel me wat nodig is. Denk niet na wat de gemeente wel of niet kan doen, wij bedenken wel welke stapjes nodig zijn.”

‘Dus: vertel me wat nodig is’