Stadsdeelbijeenkomst Nieuw-West, theater de Meervaart

'Meer vertrouwen in onze professionaliteit'

‘Meer vertrouwen in onze professionaliteit’, het is een duidelijk verzoek aan de stad- en zorgbestuurders dat aan het einde van de middag klinkt in theater de Meervaart in Nieuw-West. Daar bespraken zorg- en hulpverleners hoe om te gaan met ouders die in bestaansonzekerheid leven tijdens de eerste 1000 dagen van hun kind.

In groepjes stellen de deelnemers aan de tweede stadsdeelbijeenkomst in de Week van de Gezonde en Kansrijke Start een wens- en actielijst op. Voor zichzelf én voor de beleidsmakers en bestuurders die later in de week over dit thema bijeenkomen. Meer vertrouwen in de professionaliteit van de zorg- en hulpverleners staat hoog op die lijst. En daarmee bedoelen ze dat ze betrokken willen worden bij het maken van beleid. Dat ze een terugkoppeling krijgen wat er met hun doorverwijzing is gebeurd. Sommige jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vinden het een dilemma om tijd te vinden voor zaken die zij belangrijk vinden.

'Door beter samen te werken, vooral ook met de informele organisaties, kan er nog een slag gemaakt worden’

En uiteraard geldt ook in Nieuw-West dat de huisvestingsproblematiek en de wachtlijsten voor hulp en zorg een drama zijn. Of zoals een hulpverleenster zegt: “Ik signaleer me te pletter maar zonder huisvesting en met al die lange wachtlijsten schiet het allemaal niet op.”

Teammanager Sociale Basisvoorzieningen in stadsdeel Nieuw-West Ihsane El M’rabet ziet daar op korte termijn geen verbetering in komen. Integendeel. Met de stijgende kosten en energiecrisis wordt het de komende winter alleen maar erger. “Dat betekent dat wij nog harder moeten werken om ervoor te zorgen dat die eerste 1000 dagen goed zijn, want die krijg je nooit meer terug.” Door beter samen te werken, vooral ook met de informele organisaties, kan er nog een slag gemaakt worden, denkt El M’rabet.

Motor van het gezin

Ervaringsdeskundige Alia fietst met gespreksleider Jamie Tio op een hometrainer langs verschillende hulpinstanties die op een scherm worden vertoond. Veel van deze organisaties waren er niet toen zij als jonge moeder verslaafd raakte en op straat belandde. Fatimzahra Baba van Stichting Saaam vertelt wat ze voor vrouwen als Keramat-Huijsers kan betekenen. Het platform Saaam richt zich vooral op vrouwen. Die zijn de motor van het gezin. Met hen moet het goed gaan en daar helpt Saaam op een praktische manier bij.

Annemarie ’t Hart van het Buurtteam Amsterdam Nieuw-West legt uit waar het nog relatief nieuwe Buurtteam voor staat. Hier kan iedereen boven de 18 jaar aankloppen met hulpvragen over wonen, werken, zorg, geldproblemen, schulden en veiligheid. Het Buurtteam helpt je verder. Soms doen ze dat zelf, de schuldhulpverlening bijvoorbeeld zit bij het Buurtteam, en soms verwijzen ze door.

‘Een grote wens is gratis anticonceptie’

Ineke Herbers, klinisch verloskundige in het OLVG, is de laatste stop op de virtuele fietsroute. Herbers biedt kwetsbare vrouwen extra hulp en zorg rondom de bevalling. Als verloskundige ziet ze ook de gevolgen van een stressvolle, ongezonde zwangerschap bij zowel moeder als kind. Kinderen worden vaak kleiner geboren, moeders hebben vaker hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Gratis prenatale zorg

Herbers en haar collega’s krijgen in de aanloop naar de bevalling en tijdens de kraamperiode vaak veel informatie over de situatie van de moeder en kunnen zo vroeg schakelen met Veilig Thuis, de jeugdgezondheidszorg en kinderarts. Daarnaast regelt Herbers ook spullen voor moeder en kind. Via fondsen maar ook via collega’s. Want in het ziekenhuis weet ondertussen iedereen Herbers te vinden als ze babyspullen over hebben.

Een grote wens op haar verlanglijstje is gratis anticonceptie. “Als het aankomt op een spiraaltje zetten of eten voor je kind kopen, dan kiest elke moeder het laatste. Het zou mooi zijn als alle prenatale zorg in brede zin – dus van anticonceptie tot adviezen van de POP-poli – volledig wordt vergoed. Dan voorkom je dat die vrouwen vijf maanden na de bevalling weer bij mij in de poli verschijnen en er in zo’n onzeker bestaan een tweede kind wordt geboren. Het is mooi dat in Amsterdam ook het programma www.nunietzwanger.nl is ingevoerd.”

Reactie

Regina Stanisci, jeugdverpleegkundige, GGD Amsterdam:

‘Meer de korte lijnen oppakken’

“Op zo’n dag als vandaag realiseer je je dat er naast alle tekortkomingen, ook veel goede voorzieningen en hulpverleners zijn. En ja we willen de samenwerking daartussen altijd verbeteren. Dat is ook goed. Maar samenwerken vergt altijd aandacht. Zelf ga ik na vandaag wat meer die korte lijnen oppakken. Gewoon even een snel belletje om iets te regelen. Ook wil ik meer direct contact met collega-hulpverleners in de wijk om het sociale netwerk te verdiepen.”