Voorwoord door Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

‘Kansrijke start verdient onze volle aandacht’

Beste zorgverlener, hulpverlener, ervaringsdeskundige, beleidsmaker, bestuurder, betrokken Amsterdammer,

Deze week is het de Week van de Gezonde en Kansrijke Start. Jij bent één van de vele deelnemers die bij één of meerdere programmaonderdelen aanwezig zullen zijn. Uit jouw aanwezigheid spreekt grote betrokkenheid met dit onderwerp. Dank dat je er bij bent om te leren, om jouw kennis te delen, om uit te wisselen met jouw collega’s. Jouw inzet kan voor veel kwetsbare ouders in de stad het verschil maken. In dit digitale magazine kan je aan het einde van iedere dag van de week lezen wat er zoal besproken is die dag. Doe er je voordeel mee, en zoek elkaar op, niet alleen tijdens deze week maar ook daarna. Hopelijk gaan we belangrijke stappen zetten. Maar ons werk is nooit af.

Het programma Gezonde en Kansrijke start is er gekomen vanuit een gezamenlijk gedeelde – stedelijke maar ook landelijke – visie dat voorkomen in veel gevallen beter is dan genezen. We weten intussen uit onderzoek dat de eerste duizend dagen van een kind cruciaal zijn voor die gezonde en kansrijke start. Hebben ouders in die periode toegang tot de juiste zorg en ondersteuning? Hebben ze voldoende rust en ruimte om een gezonde zwangerschap te doorlopen? Leven ze in veilige omstandigheden om een kindje op te laten groeien? Dat bepaalt voor een groot deel de verdere ontwikkeling van hun kindje. Een kans op een gezond, voorspoedig en succesvol leven. Goed voor het gezin, goed voor het individuele kind, maar ook goed voor onze samenleving. Een kind dat zonder zorgen opgroeit, kan in een later leven veel betekenen voor onze samenleving.

Daarom verdient die kansrijke start onze volle aandacht. Het thema deze week is bestaanszekerheid. Een zekerheid die voor veel Amsterdammers niet vanzelfsprekend is. Juist in het huidige tijdsgewricht vormen de verschillende opeenvolgende crises een grote bedreiging voor die verworvenheid. Steeds meer Amsterdammers kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Steeds meer Amsterdammers zitten in de kou. Bij sommigen gaat het licht uit met de oplopende energiekosten. Letterlijk. De voedselbanken bedienen steeds meer Amsterdammers. De meest basale randvoorwaarden voor een goede start lopen op dit moment groot gevaar. Hoeveel zorgen moet dat geven als je onder deze omstandigheden zwanger bent? Of als je net bevallen bent en het beste wenst voor je kindje? Deze zorgen zijn niet gezond voor de ouders, maar zeker niet voor het kind. Niet alleen nu, maar ook in het latere leven ondervindt het kind schade van een ongezonde start. Daar moeten we nu dus wat aan doen!

Net als kansengelijkheid is bestaanszekerheid niet gelijkmatig verdeeld over de stad. Deze week werken we in drie stadsdeelbijeenkomsten aan manieren om te kijken hoe we kwetsbare (aanstaande) ouders Amsterdammers in Zuidoost, Nieuw-West en Noord beter kunnen ondersteunen bij de eerste 1000 dagen van hun kindje. Tijdens de afsluitende werkconferentie gaan we al onze inzichten met elkaar delen en kijken wat we concreet kunnen doen. Niet alleen op de langere termijn, maar ook gelijk morgen.

Ondanks alle zorgen ben ik voorzichtig positief gestemd. Ik ben er trots op dat we zoveel goede professionals in de stad hebben die klaar staan voor de kwetsbare Amsterdammers die zeker nu, extra hulp nodig hebben. Ik hoop dat deze week jullie handvatten gaat geven om met trots en plezier jullie belangrijke werk te blijven doen – met een belangrijk gezamenlijke doel: een gezonde en kansrijke start voor ieder Amsterdams kind!

Met hartelijke groet,
Marjolein Moorman,
Wethouder Onderwijs, Jeugd(zorg), Armoedebestrijding & Schuldhulpverlening, Masterplan Zuidoost