Opbrengst Week van de Gezonde en Kansrijke Start

‘Waar gaan we mee verder?’

Bestaanszekerheid in de eerste 1000 dagen: hoe gaan we hiermee om?

We erkennen in Amsterdam dat:

We gaan gezamenlijk (nog meer) aan de slag met:

Wat wij willen bereiken is:

Op de hoogte blijven van het programma Gezonde en Kansrijke Start? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Meer weten?

‘Hoe zit dat eigenlijk precies?’ Die vraag werd tijdens de Week van de Gezonde en Kansrijke Start meermaals gesteld. Drie vragen, drie antwoorden om mee verder te kunnen.

Hoe zit dat met…

...het tarief voor tolkentoeslag

Vanaf 1 januari 2023 kunnen verloskundigen en kraamverzorgenden de kosten van tolken voor anderstaligen declareren bij zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de nieuwe kraamzorg- en verloskunderegelgeving voor 2023 gepubliceerd waarin de tolkentoeslag is opgenomen.
De tolkentoeslag is een tijdelijke regeling voor verloskunde en kraamzorg. Het ministerie van VWS werkt aan een langetermijn-oplossing voor de financiering van tolken voor de hele zorg en het sociaal domein. Voor nu geldt dus een tijdelijke regeling voor de eerste lijn. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat de kosten van tolken in de tarieven van ziekenhuizen zitten. De meeste ziekenhuizen, GGD’en en JGZ-organisaties hebben een contract met een tolkendienst. Zorgverleners kunnen dan met een code telefonisch een tolk inschakelen of reserveren.

Hoe zit dat met…

...de Amsterdamse collectieve zorgverzekering

Voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen is er een collectieve zorgverzekering. Douwe Dijkstra, procesregisseur Collectieve Verzekeringen Minima bij de gemeente Amsterdam legt uit hoe het zit met de Amsterdamse collectieve zorgverzekering.

Wat is een collectieve zorgverzekering eigenlijk?

Een collectieve zorgverzekering is bedoeld voor een groep mensen met een gemeenschappelijk kenmerk. Bijvoorbeeld dat ze dezelfde werkgever hebben of dat ze allemaal kinderen hebben. De gemeente Amsterdam heeft samen met Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen. Bijvoorbeeld mensen met een uitkering of een laag salaris of alleen AOW.

Wat is de Amsterdamse collectieve zorgverzekering eigenlijk?

De Amsterdamse collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering. Daarnaast heb je de keuze uit drie verschillende aanvullende pakketten. Die verschillen in premie en in dekking van zorgkosten. De aanvullende pakketten vergoeden zorgkosten die niet door de basisverzekering worden vergoed, zoals voor de tandarts.

Wat zijn voordelen van de Amsterdamse collectieve zorgverzekering?

Het aanvullende pakket AV1 wordt helemaal door de gemeente betaald en is dus gratis. Je betaalt alleen voor de basisverzekering, de gemeente betaalt mee aan de premie van de aanvullende pakketten AV2 en AV3. In alle aanvullende pakketten zit ook een vergoeding voor de tandarts. De aanvullende pakketten vergoeden de meeste wettelijke eigen bijdragen en een deel van de eigen Wmo-bijdrage. Het verplicht eigen risico kan gespreid over 12 maanden vooraf worden betaald. Dat voorkomt dat je plotseling een hoge rekening krijgt voor je zorgkosten.

Vertel eens iets meer over die pakketten.

De aanvullende pakketten verschillen van elkaar. Zo vergoedt de AV1 minder zorg en is de vergoeding die je krijgt ook minder. De AV2 vergoedt meer zorg en geeft vaak een hogere vergoeding. De AV3 vergoedt de meeste zorg en biedt ook de meeste vergoeding.

Welke zorgkosten worden zoal door de pakketten vergoed?

  • Tandartskosten: AV1 vergoedt € 100 per jaar. AV2 € 250 per jaar, AV3 € 500 per jaar
  • Fysiotherapie: AV1 vergoedt negen behandelingen, AV2 en AV3 twaalf behandelingen
  • Bril: 100 euro iedere drie jaar (in alle pakketten)
  • Orthodontie (beugel): AV1 geen vergoeding, AV2 € 1.500 en AV3 € 2.500
  • Kraamzorg: Wettelijke eigen bijdragen (in alle pakketten)

Hoe zit dat precies, die vergoeding voor kraamzorg?

In de basisverzekering zit altijd een vergoeding voor kraamzorg die je thuis krijgt of in een geboortecentrum of kraamcentrum. In het geboorte- of kraamcentrum krijg je vier ligdagen vergoed. Maar je moet dan wel een eigen bijdrage betalen van € 4,70 per uur. Dat bedrag kan dus flink oplopen als je langer kraamzorg nodig hebt. In de Amsterdamse collectieve zorgverzekering hebben alle aanvullende pakketten een vergoeding voor deze eigen bijdragen. Dus ook de AV1 met de gratis aanvullende verzekering. Die vergoeding krijg je als je kraamzorg in een geboorte- of kraamcentrum nodig hebt, maar ook als je de kraamzorg thuis ontvangt.

Wanneer moet je het verplicht eigen risico betalen?

Iedere verzekerde in Nederland van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico van €385 per jaar. Dat betaal je voor zorg die in de basisverzekering zit. Je betaalt bijvoorbeeld verplicht eigen risico als je naar het ziekenhuis gaat voor een onderzoek of een operatie of een opname en voor een gesprek met een arts.

Voor welke zorg betaal je geen verplicht eigen risico?

Voor een bezoek aan de huisarts betaal je geen verplicht eigen risico. Maar als de huisarts je doorverwijst naar het ziekenhuis of voor een bloedonderzoek naar een artsenlaboratorium wel.

Wat is belangrijk om nog te weten over de zorgverzekering?

Kinderen jonger dan 18 jaar zijn altijd meeverzekerd. Tandartsbezoek hoef je niet te betalen. Vanaf 18 jaar moeten ze wel een eigen zorgverzekering hebben. Dat is verplicht. Als je wil overstappen naar de Amsterdamse collectieve zorgverzekering dan moet dat voor 31 december van dit jaar.

Vragen?

Bel 020-252 6000. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Of kijk op www.amsterdam.nl/zorgverzekering.

Hoe zit dat met…

...‘Samen voor 10.000 pakketten’

Op 1 oktober lanceert de stichting Babyspullen ter ere van hun tienjarig bestaan de campagne ‘Samen voor 10.000 pakketten’. In drie maanden tijd wil de stichting één miljoen items verzamelen die nodig zijn voor de 10.000 pakketten.

Elke dag worden er in Nederland 35 baby’s geboren in armoede. In gezinnen die rond moeten komen van ongeveer vijftig euro per week. Dan is er geen ruimte voor een babyuitzet. De eerste 1000 dagen van een mensenleven hebben een grote invloed op de rest van het leven. “Wij vinden dat elk kind recht heeft op een eerlijke kans op een goede start. Daarom zorgen wij voor een babystartpakket dat ouders de eerste twee levensjaren helpt hun baby een goede basis te geven”, zegt Mary Kearney, directeur van Stichting Babyspullen.

Iedereen een beetje

Stichting Babyspullen wil samen met de ouders en hun familie ervoor zorgen dat alle baby’s in een warm jasje naar buiten kunnen, een zacht dekentje hebben om ingewikkeld te worden als ze net ter wereld zijn gekomen en dat ze alle liefde en aandacht van hun ouders kunnen krijgen omdat zij de stress kunnen loslaten als de basisbehoeften aanwezig zijn. Kearney: “Als iedereen een beetje doet, doen we samen heel veel!”

Meedoen of meer informatie?