Webinar 10 oktober 2022

‘We zijn begonnen!’

Op 10 oktober 2022 is de Week van de Gezonde en Kansrijke Start begonnen met een webinar over de eerste duizend dagen en een bijeenkomst in Amsterdam-Zuidoost. Een korte terugblik in quotes en beeld.

Quotes

Daniëlle Kretz
Daniëlle Kretz, programma­manager Gezonde en Kansrijke Start

‘Een op de vier kinderen ontbijt niet voordat het naar school gaat. Een op de twintig heeft geen eigen bed om in te slapen. Omdat hun ouders geen geld hebben. Die stress heeft impact. Met deze week willen we laten zien wat bestaansonzekerheid met mensen doet.’

‘Het ontbrak bij mij thuis aan aandacht. Het hoofd van mijn ouders zat zo vol met zorgen, dat ze de zorgen van de kinderen er niet bij konden hebben. Ik had een gymnasiumadvies, maar haalde met moeite de havo. Ik wilde buiten zijn. De eenzaamheid waarvoor ik koos om mezelf te beschermen zorgde ervoor dat ik me nauwelijks kon ontwikkelen.’

Martin Pragt, ervarings­deskundige bij Sterk uit Armoede
Martin Pragt
Tessa Roseboom
Tessa Roseboom, hoog­leraar vroege ontwikke­ling en geboorte, Universi­teit van Amsterdam

‘Bestaansonzekerheid in die eerste duizend dagen kan een lange schaduw werpen over de rest van het leven. Het lastige van onzekerheid bij kinderen is dat het vaak onzichtbaar is. Het grootste deel van die duizend dagen zijn ze ongezien en worden ze niet gehoord. Ze zijn onbeschermd.’

‘Term bestaansonzekerheid is goed gekozen. Het gaat om stress die door meer wordt veroorzaakt dan armoede alleen. Als je vol stress zit, is het heel lastig om een kind de liefdevolle aandacht te geven die het nodig heeft. Dat begint al in de baarmoeder. Dan is het belangrijk om een steunsysteem rond een gezin op te zetten.’

Majone
Majone Steketee, weten­schappe­lijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut
Tanja Jadnanansing
Tanja Jadnanansing, stads­deel­voorzitter Amsterdam-Zuidoost

‘De veerkracht van Zuidoost zit ‘m in dat we naar elkaar willen omkijken. Al die (bemoei-)opa’s en oma’s en tantes en ooms die hier zijn. Dat moeten we versterken. Dat we de mensen echt zien. Niemand is slachtoffer; we zijn allemaal sterke mensen. We zitten alleen in benarde omstandigheden. We moeten de wijsheid van onze gemeenschap aanboren, zodat we over drie jaar kunnen zeggen dat we het samen voor elkaar hebben gekregen.”

'Schuldhulpverlening gaat niet over schulden. Schulden hebben invloed op - en worden beïnvloed door - allerlei leefgebieden. Het gaat erom hoe geld en schulden effect hebben op zaken die de persoon tegenover je belangrijk vindt. Daarom kunnen we niet één methode op schulden loslaten ook al zijn wij - schuldhulpverleners - daartoe wel geneigd.’

Rob de Bruijn, manager schuld­hulp­verlening en armoede­bestrijding Buurt­team Amsterdam
Rob de Bruijn

‘Bestaansonzekerheid leidt tot sociale uitsluiting. Het genereert een structureel gevoel van onzekerheid. Politici en beleidsmakers moeten zich beseffen dat ze elk kind dat in de kou moet opgroeien een klap in het gezicht geven.’

Martin Pragt
Martin Pragt, ervarings­deskundige bij Sterk uit Armoede
Tanja Jadnanansing stads­deel­voorzitter Amsterdam-Zuidoost’
Tanja Jadnanansing

‘Toen ik stadsdeelvoorzitter werd heb ik aan heel veel volwassenen gevaagd wat ik voor hen kan betekenen. Dat leverde een lange lijst op. Toen ik het aan een jonge jongen vroeg, zei hij: “ik wil maar een ding. Namelijk dat mensen mij niet meer arm noemen. Mijn ouders hebben weinig geld, maar ik zit vol talent. Ik wil dat dat gezien wordt.” Dat is belangrijk: dat we niet alleen hun kwetsbaarheid zien maar ook hun talenten.’

Daniëlle Kretz
Daniëlle Kretz, programma­manager Gezonde en Kansrijke Start

‘Een op de vier kinderen ontbijt niet voordat het naar school gaat. Een op de twintig heeft geen eigen bed om in te slapen. Omdat hun ouders geen geld hebben. Die stress heeft impact. Met deze week willen we laten zien wat bestaansonzekerheid met mensen doet.’

Tessa Roseboom
Tessa Roseboom, hoogleraar vroege ontwikke­ling en geboorte, Universiteit van Amsterdam

‘Bestaansonzekerheid in die eerste duizend dagen kan een lange schaduw werpen over de rest van het leven. Het lastige van onzekerheid bij kinderen is dat het vaak onzichtbaar is. Het grootste deel van die duizend dagen zijn ze ongezien en worden ze niet gehoord. Ze zijn onbeschermd.’

Martin Pragt
Martin Pragt, ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede

‘Het ontbrak bij mij thuis aan aandacht. Het hoofd van mijn ouders zat zo vol met zorgen, dat ze de zorgen van de kinderen er niet bij konden hebben. Ik had een gymnasiumadvies, maar haalde met moeite de havo. Ik wilde buiten zijn. De eenzaamheid waarvoor ik koos om mezelf te beschermen zorgde ervoor dat ik me nauwelijks kon ontwikkelen.’

Majone
Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut

‘Term bestaansonzekerheid is goed gekozen. Het gaat om stress die door meer wordt veroorzaakt dan armoede alleen. Als je vol stress zit, is het heel lastig om een kind de liefdevolle aandacht te geven die het nodig heeft. Dat begint al in de baarmoeder. Dan is het belangrijk om een steunsysteem rond een gezin op te zetten.’

Tanja Jadnanansing
Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Zuidoost

‘De veerkracht van Zuidoost zit ‘m in dat we naar elkaar willen omkijken. Al die (bemoei-)opa’s en oma’s en tantes en ooms die hier zijn. Dat moeten we versterken. Dat we de mensen echt zien. Niemand is slachtoffer; we zijn allemaal sterke mensen. We zitten alleen in benarde omstandigheden. We moeten de wijsheid van onze gemeenschap aanboren, zodat we over drie jaar kunnen zeggen dat we het samen voor elkaar hebben gekregen.”

Rob de Bruijn
Rob de Bruijn, manager schuld­hulp­verlening en armoede­bestrij­ding Buurtteam Amsterdam

'Schuldhulpverlening gaat niet over schulden. Schulden hebben invloed op - en worden beïnvloed door - allerlei leefgebieden. Het gaat erom hoe geld en schulden effect hebben op zaken die de persoon tegenover je belangrijk vindt. Daarom kunnen we niet één methode op schulden loslaten ook al zijn wij - schuldhulpverleners - daartoe wel geneigd.’

Martin Pragt
Martin Pragt, ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede

‘Bestaansonzekerheid leidt tot sociale uitsluiting. Het genereert een structureel gevoel van onzekerheid. Politici en beleidsmakers moeten zich beseffen dat ze elk kind dat in de kou moet opgroeien een klap in het gezicht geven.’

Tanja Jadnanansing
Tanja Jadnanansing stads­deel­voorzitter Amster­dam-Zuid­oost’

‘Toen ik stadsdeelvoorzitter werd heb ik aan heel veel volwassenen gevaagd wat ik voor hen kan betekenen. Dat leverde een lange lijst op. Toen ik het aan een jonge jongen vroeg, zei hij: “ik wil maar een ding. Namelijk dat mensen mij niet meer arm noemen. Mijn ouders hebben weinig geld, maar ik zit vol talent. Ik wil dat dat gezien wordt.” Dat is belangrijk: dat we niet alleen hun kwetsbaarheid zien maar ook hun talenten.’

Sfeerbeelden

Impressie van dag 1

Kijk hier het webinar Gezonde en Kansrijke Start terug