Klimaatverbond beweegt: klimaattoer 2022

Meer tempo en regie nodig bij energietransitie in wijken

Er is meer tempo en regie nodig om de energietransitie in de wijken te versnellen. Deze uitdaging vraagt om een benadering waar alle bewoners bij betrokken zijn en die realiseerbaar, betaalbaar én rechtvaardig is. Klimaatverbond Nederland heeft, samen met een aantal partners, de samenlevingsroute ontwikkeld. Een route waarin overheid, marktpartijen en – vooral – de wijkbewoners samenwerken aan een wijkgerichte energietransitie. In dit online magazine gaan we dieper in op het belang van deze samenlevingsroute.

Video

Hoe pak je als gemeente de regie op de wijkgerichte energietransitie?

We moeten nu versnellen om alle woningen klimaatneutraal en van het aardgas af te krijgen. Alleen faciliteren dat woningen worden verduurzaamd is niet toereikend; er is een regierol weggelegd voor gemeenten.

Lees meer
Column

Kom samen met ons in beweging

Met de ‘samenlevingsroute’ wil Klimaatverbond Nederland beweging krijgen in het dossier Klimaatneutrale woon- en leefomgeving.

Lees meer
Podcast

Het succes van coöperaties

Energiecoöperaties zijn van onschatbare waarde bij de energietransitie in wijken.

Lees meer
Essay

Hoe regisseer je samenwerking?

Klimaatverbond Nederland biedt gemeenten de helpende hand bij hun regierol om ruim 7 miljoen woningen klimaatneutraal en aardgasvrij te maken.

Lees meer
Video

Kijk het webinar over de energietransitie in de wijk terug

Hoe kan de samenlevingsroute overheden helpen om de energietransitie in de wijk te versnellen?

Lees meer
Whitepaper

Naar de keukentafel

Een collectieve aanpak voor de organisatie en uitvoering van de verduurzaming van de gebouwde omgeving: maatschappelijke energiedienstenorganisaties.

Lees meer

Contact

Meer weten of vragen naar aanleiding van dit magazine? Laat het ons weten:
communicatie@klimaatverbond.nl

U kunt ook lid worden van Klimaatverbond Nederland. Nog geen lid? Vraag hier meer informatie op.
Blijf op de hoogte en toer met ons mee via de volgende kanalen: