Ga terug

Hittestress en koeltevraag – inregelen op het nieuwe klimaat

Klimaatverbond Nederland werkt gelijktijdig en in samenhang aan de weerbaarheid van de samenleving tegen tot voor kort ongekende hitte in de zomer en het creëren van een volwaardige plaats voor koeling in de energietransitie. Hitte is een dodelijk klimaatrisico en heeft bij klimaatadaptatie ten onrechte een bescheiden plek, in de schaduw van de wateropgave en vergroening. Een warmer klimaat zorgt voor hogere temperaturen waar Nederlanders, de openbare ruimte en woningen niet op berekend zijn.

Klimaatverbond constateerde in 2020 dat, terwijl er meer kennis was over hitte in de buitenruimte (gebied) en de gevolgen voor mensen (gezondheid), één domein in de aanpak ontbrak: de woning (gebouw). Vooral ouderen en mensen met chronische ziektes krijgen de klappen als zomers de temperaturen oplopen. Aangezien uit demografisch onderzoek blijkt dat het aantal ouderen en chronisch zieken de komende tijd flink gaat toenemen en de professionele zorg voor zieke en oudere mensen de afgelopen decennia fors is verschraald (en veel van hen daardoor langer (alleen) thuis moeten blijven wonen), volstaat het niet om de maatregelen te beperken tot de openbare ruimte. De oplossingen liggen voor een belangrijk deel achter de voordeuren. Vooral bij de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen waar verhoudingsgewijs de meeste kwetsbare mensen wonen.

Nog altijd voert de gedachte de boventoon dat we ons vooral moeten wapenen tegen kou in de winter. Veel aandacht is er voor isolatie en de aardgasloze warmtevoorziening. Het ‘nieuwe’ klimaat vraagt echter daarnaast ook om het buiten houden van de warmte in de zomer. Vreemd genoeg ontbreekt de vraag naar koelte vrijwel volledig in de energietransitie. De combinatie van koeltevraag in de zomer en een vrijwel even grote warmtevraag in de winter schreeuwt om een geïntegreerd systeem voor het regelen van de binnentemperatuur. Daarmee komt warmte-koude-opslag in beeld: zomers het teveel aan warmte aan woningen onttrekken en opslaan en deze oogst in de winter benutten voor verwarming. Het zou een no brainer moeten zijn.

Het complete essay kun je hier downloaden.

Contact

Meer weten of vragen naar aanleiding van dit magazine? Laat het ons weten:
communicatie@klimaatverbond.nl

U kunt ook lid worden van Klimaatverbond Nederland. Nog geen lid? Vraag hier meer informatie op.
Blijf op de hoogte en toer met ons mee via de volgende kanalen: