Ga terug

Sterke toename lokale hitteplannen

Het nationaal hitteplan bestaat sinds 2007. Het heeft ertoe bijgedragen dat in de samenleving het bewustzijn sterk is toegenomen over hitterisico’s en de maatregelen om die risico’s te beperken. Toch vreesde Klimaatverbond Nederland in 2014 dat dat toch niet voldoende zou zijn om kwetsbare mensen te beschermen.

Er was met name zorg over de gevolgen van het nieuwe overheidsbeleid waardoor ouderen en mensen met een zorgindicatie langer thuis zouden moeten wonen, met minder toezicht op hun welbevinden tijdens een hitteperiode. Dat, in combinatie met de verdere vergrijzing en toenemende eenzaamheid onder deze groep, bracht Klimaatverbond op het idee om te pleiten voor lokale hitteplannen. Daarmee zouden lokale actoren in de (ouderen)zorg dichter bij de kwetsbare groep kunnen komen dan met het nationaal hitteplan het geval is.

Andere opgaven

In 2015 werd het eerste lokaal hitteplan gemaakt door de GGD voor Nijmegen en Berg en Dal. Daarna was het lange tijd stil. Veel gemeenten en GGD’en zagen misschien wel het belang, maar niet de mogelijkheden om er werk van te maken. Vooral vanwege de vele andere opgaven op het gebied van publieke gezondheid.

Die situatie begint nu te kantelen. Inmiddels hebben zo’n tien gemeenten een lokaal hitteplan. Den Haag en Groningen hebben er vorig jaar zelfs een adviesbureau voor ingehuurd. Andere gemeenten werken nauw samen met de GGD. In Gelderland-Zuid werken de gemeenten aan het lokaal hitteplan vanuit de samenwerking binnen de Regionale Adaptatie Strategie (RAS). Vanuit de RAS Rijk van Maas en Waal hebben vijf van de zeven gemeenten nu een lokaal hitteplan. Alle negen gemeenten van de RAS Rivierenland doen dit voorjaar mee om hun lokale hitteplan te ontwikkelen. In beide gevallen ondersteunt en ontzorgt de GGD de gemeenten. Vooral bij de organisatie van lokale bijeenkomsten en het vastleggen van de afspraken met betrokken partijen in het lokaal hitteplan.

Utrecht 2023

De provincie Utrecht heeft tot doel dat in 2023 alle 26 gemeenten een lokaal hitteplan hebben. De provincie heeft twee adviesbureaus in de arm genomen om gezamenlijk met de GGD dit jaar met acht gemeenten een lokaal hitteplan te maken. De provincie Gelderland organiseert in samenwerking met de drie Gelderse GGD’en in september een bijeenkomst waarin, naast de zestien gemeenten die al (bijna) een hitteplan hebben, nog eens ongeveer 20 gemeenten interesse hebben getoond.

Tot slot is Rotterdam begonnen om met een aantal wijken hitteplannen te maken. Laatste nieuws: ook Amsterdam gaat een lokaal hitteplan maken.

Contact

Meer weten of vragen naar aanleiding van dit magazine? Laat het ons weten:
communicatie@klimaatverbond.nl

U kunt ook lid worden van Klimaatverbond Nederland. Nog geen lid? Vraag hier meer informatie op.
Blijf op de hoogte en toer met ons mee via de volgende kanalen: