Ga terug

Waterbuffers

De meest bekende waterbuffer staat inmiddels in vele tuinen: de regenton. Heel handig te gebruiken om hemelwater op te vangen als je het niet nodig hebt en te gebruiken als je tuin dorst begint te krijgen.

Dit principe is ook collectief in te zetten. Zo verzamelt een VVE in Delft regenwater in opvangtanks onder hun gezamenlijke tuin. Deze geven in drogere periodes automatisch water af aan drogere tuingrond. Het is een duur systeem, maar door steun van het Waterschap en de gemeente krijgen ze de kans het systeem te ontwikkelen.
In het project Klimaatstraat Compleet heeft Apeldoorn het verkoelende wadi-systeem gekoppeld aan een grote wateropslag van maar liefst 200.000 liter om water na heftige regenval beschikbaar te houden voor stedelijk groen.

Ook bedrijven kunnen een steentje bijdragen om hemelwater niet verloren te laten gaan. In het Westland hebben al meer dan 25 tuinders hun waterbassins beschikbaar gesteld voor de opvang van regenwater.

Waterschappen kunnen hier een belangrijke aanjaagfunctie vervullen. Zo ondersteunen twee Limburgse waterschappen en de provincie via hun programma Waterklaar tal van initiatieven, zoals het vergroenen en waterbestendig maken van schoolpleinen, inclusief een educatief pakket.

Contact

Meer weten of vragen naar aanleiding van dit magazine? Laat het ons weten:
communicatie@klimaatverbond.nl

U kunt ook lid worden van Klimaatverbond Nederland. Nog geen lid? Vraag hier meer informatie op.
Blijf op de hoogte en toer met ons mee via de volgende kanalen: