Welkom bij het e-zine van het eerste Nederlands Congres Schoolaanwezigheid

Wij gingen op 16 en 17 november 2023 geïnspireerd aan de slag!

Inhoud

Organisatie

Het Nederlands Congres School­aan­wezig­heid is georganiseerd door:

Melchior Wammes | Adviesraad ÉigenWijsheid

Marije Brouwer-Borghuis | SWV 23-01 VO en Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

Irma de Wit | SWV VO Noord Kennemerland en Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

Evelyne Karel | De Berkenschutse

Cynthia Defourny | De Berkenschutse

Vincent Fafieanie | NJi en Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

René Halberstadt | Ingrado

Colofon

Dit e-zine werd gemaakt bij het eerste Nederlands Congres Schoolaanwezigheid, 16 en 17 november 2023 in Eindhoven, door een journalistiek team van On the Spot, dé congresverslaggevers.

Redactie: Claudie Bolster, Eric Went, Karlijn Broekhuizen, René Lamers
Fotografie: Monique Shaw
Eindredactie: Richard Post
Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos
Coördinator: René Lamers
Opdrachtgever: Corien van Starkenburg/Ingrado

Partners van dit congres:

Het congres werd opgezet door een voorbereidingsgroep. En met een duidelijke reden. Op het waarom van het congres gaan ze hieronder in.

Geïnspireerd aan de slag!

Deze conferentie hebben we georganiseerd vanuit de gedachte dat door goed te luisteren naar leerlingen we een verschil in hun leven kunnen maken. Schoolaanwezigheid betekent voor ons dat elk kind zich op basis van eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het kunnen deelnemen aan onderwijs, in welke vorm of plek dan ook, is daar een belangrijk voorwaarde voor. Dat vraagt in de basis een positief pedagogisch schoolklimaat waar alle leerlingen zich welkom, veilig en gehoord voelen. Dat hun stem gehoord wordt en waar nodig het onderwijs op hun behoeften wordt afgestemd.

Het Kennisnetwerk schoolaanwezigheid en INSA (International Network School Attendence) heeft ons, als initiatiefnemers van het congres, met elkaar verbonden. We hebben ervaren dat het delen van kennis en het uitwisselen van praktijk- en wetenschappelijke ervaringen een kracht is voor het werken in de praktijk. Met dit congres hebben we alle deelnemers eenzelfde ervaring op willen laten doen.

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen in beeld zijn en we zicht hebben op wat hen stimuleert aanwezig te zijn maar ook dat we zicht hebben op wat redenen zijn voor afwezigheid. Een goede registratie op school geeft dat weer en biedt een basis voor het gesprek over wat de school kan doen om de aanwezigheid te laten toenemen; voor alle leerlingen, en voor leerlingen met een specifieke behoefte.

We kijken daarbij niet alleen naar het gedrag van leerlingen maar juist ook naar de context van de school. Zoals afspraken over verzuim, het rooster, het schoolklimaat, de schoolorganisatie, de samenwerking met sport-, spel- en cultuurorganisaties en of hulp en steun beschikbaar is. Aandacht voor SA vraagt dat iedereen in en rondom de school betrokken is: ouders, leerlingen, schoolteam (leraren en ondersteunend personeel) partners vanuit sport, spel en cultuur, en hulp en zorg. Samen werken we eraan dat steeds meer leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, samen met andere leerlingen, in een open en begripvolle omgeving.

We baseren ons op kennis uit onderzoek zoals ontwikkeld door C.A. Kearney en P.A. Graczyck in het Multidimensional, Multi-tiered System of Supports (MTSS). Hiermee willen we inspiratie en houvast geven aan het veld. Daar gaan we graag met iedereen mee verder in het Kennisnetwerk schoolaanwezigheid.

Met dank aan Ingrado voor het financieel mogelijk maken van het congres en dit magazine.

Bronvermelding

Ga naar de inhoud