Kosten en aansluitingsmogelijkheden warmtenet in kaart gebracht

Wat verandert er allemaal achter de voordeur van de woningen in de Haagse Vruchtenbuurt als die aangesloten worden op het lokale warmtenet? Die vraag stond afgelopen woensdag centraal tijdens een drukbezochte bewonersbijeenkomst in de Remonstrantse kerk aan de Laan van Meerdervoort.

Bewoners van de Vruchtenbuurt zijn al een aantal jaar hard aan het werk om hun wijk te voorzien van een duurzame energievoorziening in de vorm van een warmtenet. Bijzonder daaraan is de grootte van het bewonersinitiatief én dat het in een bestaande wijk wordt uitgevoerd. Niet minder dan 660 buurtbewoners hebben inmiddels een intentieverklaring van de bewonerscoöperatie Duurzame Vruchtenbuurt ondertekend voor de aansluiting op een warmtenet. De animo en het enthousiasme in de wijk is dus groot. Dat bleek ook weer tijdens de bijeenkomst vorige week woensdag, waar veel bewoners op af waren gekomen.
Tijdens de bijeenkomst werden zij bijgepraat over de veranderingen die een aansluiting op het warmtenet achter de voordeur vergt. Daarvoor waren naast Oda Kok (secretaris van de bewonerscoöperatie), Maarten Meijer en Rik Paanakker (beide van technisch adviesbureau Impuls), Ruud Cuijpers (NetVerder) en Bart van de Velde (APPM) aanwezig.

Tijdpad

In 2023, vertelde Bart, krijgen bewoners die een intentieverklaring hebben ondertekend een concreet aanbod waarin de financiën en de technische installatie is uitgewerkt. Dat is een uitdagende klus, want veel woningen zullen maatwerk vragen. Hoe dat proces precies aangepakt gaat worden, wordt de komende periode uitgedacht. Als de bewoners hun contract hebben ondertekend, worden de bouwvergunningen voor het warmtenet aangevraagd en wordt er met de aanleg begonnen. In 2026 moet het warmtenet klaar zijn voor ingebruikname.

Kookplaat

Voor die tijd moeten bewoners die aan het warmtenet mee willen doen ervoor zorgen dat ze op elektriciteit koken. Het is namelijk zonde van het geld, de ruimte en het milieu om nog op aardgas te blijven koken als de verwarming eenmaal van het gas af is. Daarbij is elektrisch koken veiliger en zuiniger, besluit Bart.
Iedereen moet dit zelf regelen. Als mensen daarin ontzorgd willen worden, raadt hij de site www.kokenopschoneenergie.nlaan. Van die aanbieding mag ook de Vruchtenbuurt gebruikmaken van de gemeente Den Haag. Op de website kan een kookplaat uitgezocht worden, waarna een installateur komt kijken of de meterkast geschikt is of nog aangepast moet worden. Op basis van deze inspectie wordt de daadwerkelijke installatie van de kookplaat geregeld. In de afrekening wordt de gemeentelijk subsidie direct meegenomen. Daar hoeven de bewoners niet meer zelf achteraan.

CV-ketel

Ook stond Bart even stil bij de cv-ketel. Want wat te doen als die er binnen nu en 2026 mee stopt? De installateur vragen of het leven van de ketel nog iets te rekken is, dat is een optie. Een ketel huren is een andere mogelijkheid. Dat kost, aldus een snel onderzoek op het internet, tussen de 27 en 46 euro per maand, inclusief onderhoud. Dat is voor die paar jaar tot de aansluiting op het warmtenet voordeliger dan een nieuwe ketel aanschaffen.
Mensen die nog extra isolatie kunnen gebruiken, verwees hij door naar de energiecoaches in de buurt. Want deze maatregelen, klein of groot, zijn nu en in de toekomst altijd lonend. Via www.warmindewijk.nl/energiecoaches.nl kan een afspraak gemaakt worden.

Aansluiting in de woning

Maarten Meijer en Rik Paanakker van technisch adviesbureau Impuls presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek naar de aansluitingsmogelijkheden in de verschillende woningtypes in de Vruchtenbuurt. Ze hebben de afgelopen zomer in 22 verschillende huizen onderzocht waar de afleverset geplaatst kan worden en waar de leidingen de woning binnen kunnen komen. Op deze manier konden ze een redelijke inschatting maken van de installatiemogelijkheden die grofweg in drie categorieën zijn onder te verdelen: de grondgebonden huizen, de flatwoningen en de portiekwoningen die uit een benedenwoning en een of meerdere bovenwoningen bestaat.
In alle situaties gaat de leiding onder de grond via een kruipruimte of kelder het pand binnen. Die leiding komt bij grondgebonden huizen uit op een afleverset die in de gang of trapkast kan worden gehangen. Van daaruit gaat de warmte verder naar de keuken, badkamer en verwarming. De afleverset neemt ruimte in beslag. Bewoners moeten rekenen op een kastje van zeker 50 cm hoog is, 30 cm breed en 25 cm diep. Deze ruimte krijgen bewoners op een andere plek in huis dubbel en dwars terug, want de cv-ketel kan weg.
Bij de portiekwoningen en de beneden en bovenwoningen komt de leiding ook via de grond binnen. Op de plek in de kelder van de portiekwoningen, waar nu veelal de gasketel zit, komt de afleverset. Via een schacht of koof loopt de leiding omhoog. Die komt uit op de plek waar nu de cv-ketel zit. Daar krijgt elke woning een eigen afleverset die het verbruik bijhoudt en van waaruit de warmte via leidingen naar de keuken, badkamer en radiotoren stroomt. Bij flats is de situatie weer iets anders, maar wordt voor de installatie naar een gelijksoortige oplossing gezocht.

Toestemming VVE

Bij gestapelde bouw hoeven niet alle bewoners van de flat of portiekwoning mee te doen. Maar de deelnemers hebben wel toestemming van hun VVE en hun buren nodig om een leiding door de schacht te mogen trekken.
Voordeel van de gekozen oplossing is dat bestaande radiatoren hergebruikt kunnen worden. Mensen hoeven die dus niet te vervangen voor moderne radiatoren. De aansluiting op het warmtenet en de inregeling van het systeem wordt voor de bewoners verzorgd. Buiten die opdracht valt eventueel maatwerk, waarschuwde Maarten op voorhand. Als mensen bijvoorbeeld een leiding weggewerkt willen hebben, dan is dat meerwerk.

Kosten per woning

Impuls heeft ook een raming gemaakt van de kosten die gepaard gaan met een aansluiting op het warmtenet. Die bedragen per woning tussen de 8.000 en 12.000 euro. Goed nieuws voor de bewoners van de Vruchtenbuurt is dat zij niet dat bedrag hoeven te betalen. Hun bijdrage zal tussen de 2.500 en 3.500 euro per woning bedragen. De rest van het bedrag wordt betaald door de investerende partijen: NetVerder en Dunea en met behulp van overheidssubsidie. De hoogte daarvan kan in deze fase van het project nog niet vastgelegd worden, maar de kans dat de financiering op deze manier tot stand kan worden gebracht is groot, verzekert Ruud Cuijpers van NetVerder, het onderdeel van netbeheerder Stedin dat zich bezighoudt met warmtenetten.
De daadwerkelijk aanleg van het net in de wijk zal het dagelijkse leven wel iets ontwrichten, waarschuwde Ruud op voorhand. “Het zal niet zo ingrijpend zijn als de vervanging van een riool, maar het komt wel een heel eind in die richting. De straat zal voor een langere periode opengebroken zijn. In het huis zelf vallen de werkzaamheden mee, maar daarbuiten is wel enige tijd sprake van hinder.”
Ook stond hij even stil bij de toekomstige energierekening. Daarop komen vier kostenposten te staan: het maandelijkse vastrecht, het individuele verbruik aan kilojoules, de huur van de afleverset en administratiekosten in de vorm van het meettarief.
De energiekosten, zo is afgesproken, mogen niet hoger worden dan nu het geval is. De verwachting is dat elektriciteit in de toekomst als er meer duurzaam wordt opgewekt, goedkoper gaat worden. Daarmee zal de rekening van het warmtenet dat op elektriciteit draait, ook dalen. De coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt hoopt de rekening verder naar beneden te krijgen door zelf energie via zonnedaken op te wekken.

Kinderziektes

Een bewoner wilde weten hoe het met mogelijke kinderziektes zit. De kans daarop is niet groot, meldde Ruud. Er zijn al een half miljoen huishoudens aangesloten op een warmtenet. Bij 99 procent werkt dat prima. Aangezien de energiebron - het temperatuurverschil op de waterleiding van Dunea en het distributienet - solide en beproefd zijn, verwacht hij geen kinderziektes. Hij benadrukte dat NetVerder verantwoordelijkheid draagt voor de leveringszekerheid. “U bent dus beschermd en verzekerd van warmte.”
Ook was er een vraag over het toekomstig eigendom van het warmtenet. Want kan het niet in zijn geheel in handen komen van bewoners, zodat zij eigenhandig commerciële energiebedrijven op afstand kunnen houden. Een begrijpelijke wens, vond ook Oda van de coöperatie, die al vaker is geuit. “Maar financieel is dat erg ingewikkeld. Wij zijn juist blij dat Dunea en NetVerder de enorme voorinvesteringen willen dragen, zodat wij verdere stappen met elkaar kunnen zetten. Dat lukt de coöperatie niet op basis van het lidmaatschapstarief van € 7,50 per jaar.”
Ruud van NetVerder benadrukte dat zij net als Dunea een publieke functie hebben en niet vergeleken kunnen worden met commerciële bedrijven. Daarnaast is er een wet in ontwikkeling die bepaalt dat toekomstige warmtenetten in publieke handen moeten blijven en is het de bedoeling dat de bewonerscoöperatie een spreekwoordelijke dikke vinger in de pap houdt.

Meer weten:

Maandag 12 december tussen 20.00 en 21.00 uur is er een webinar van NetVerder over het voorlopig ontwerp van het warmtenet. In dit filmpje wordt daar al het een en ander over uitgelegd.
De presentaties van de bijeenkomst zijn hier te vinden.
Lid worden van de coöperatie kan hier.

Colofon

Dit verslag is gemaakt in opdracht van de gemeente Den Haag door het volgende mediateam van On the Spot:

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Marijn Kramp
Fotografie: Eelkje Colmjon
Digitale techniek en vormgeving: Loek Weijts