Ga terug

Naar een groene oase

Veel mensen voelen aan den lijve de noodzaak om verstening te vervangen door vergroening en zijn in actie gekomen. Het heeft geleid tot aansprekende acties als Operatie Steenbreek en het Nederlands kampioenschap tegelwippen. Beide acties gaan uit van het simpele principe dat je door stenen te vervangen door planten bijdraagt aan verkoeling, vasthouden van water en meer natuur en biodiversiteit. Het gaat dan om zowel privé tuinen als de openbare weg. Wat begon als burgerinitiatieven is uitgegroeid tot een brede beweging, gesteund door ondernemers en overheden.

Gemeentelijk overheden nemen inmiddels ook zelf het voortouw. Bij herinrichting van straten, pleinen en wijken is er vaak aandacht voor openbaar groen. Waar vroeger onderhoudsarme, eenvormige perken de boventoon voerden, komen nu gevarieerde plantsoenen, soms ontworpen en onderhouden samen met wijkbewoners.

De gemeente Apeldoorn heeft de vergroeningsopgave als beleidsuitgangspunt gekozen. Met het project Klimaatstraat Compleet werken ze aan het terugbrengen van begroeiing in het stadscentrum, gecombineerd met een verkoelende waterstromen door wadi’s in winkelstraten. De waterstroom wordt gevoed met schoon grondwater dat uit de ondergrondse parkeergarage wordt gepompt.

Contact

Meer weten of vragen naar aanleiding van dit magazine? Laat het ons weten:
communicatie@klimaatverbond.nl

U kunt ook lid worden van Klimaatverbond Nederland. Nog geen lid? Vraag hier meer informatie op.
Blijf op de hoogte en toer met ons mee via de volgende kanalen: