Klimaatverbond beweegt: klimaattoer 2022

Koeltebehoefte is blinde vlek in klimaatdebat

De klimaatverandering heeft impact op de koeltebehoefte van onze inwoners. Toch telt koeling nog niet volwaardig mee in het klimaatbeleid. Klimaatverbond Nederland stelt dat het aanpakken van het koeltevraagstuk de energietransitie kan verrijken. Als we het met z’n allen goed doen, vergroten we de kwaliteit van de leefomgeving van bewoners en houden we de energietransitie betaalbaar. Hoe? Een aanpak waarin de bewoner centraal staat en de domeinen Gebied, Gebouw en Gebruiker worden verbonden.

Video

Koelte is tegenhanger van verwarming

Het koeltevraagstuk wordt steeds belangrijker. We moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het aanschaffen van airconditioning niet dé oplossing is.

Lees meer
Column

Koelen is the key

Het koeltevraagstuk is een voorbeeld dat als je het probleem niet bij de bron aanpakt, je oplossingen gaat inschakelen voor de korte termijn die schadelijk blijken voor de langere termijn.

Lees meer
Essay

Duiding van de blinde vlek

Het aanpakken van de zomerse koeltevraag werkt op twee fronten: het zal de energietransitie verrijken en betaalbaarder maken.

Lees meer
Whitepaper

Voorkomen is beter dan genezen

Oververhitting kost elk jaar levens. Door zonwering op de eerste plaats te zetten, is hitte te voorkomen.

Lees meer Lees meer
Inspiratie

Een duurzaam alternatief voor aardgas

Het idee van het zonnewarmtenet: de warmte die de zon in de zomer levert wordt opgeslagen onder de grond. Die warmte wordt in de winter gebruikt om huizen te verwarmen.

Lees meer
Aan de slag

Concreet aan de slag met de Ladder van Koeling

De ‘Ladder van Koeling’ is als stappenplan is een prima leidraad om ervoor te zorgen dat het ’s zomers niet te warm wordt in woningen en zit net zo logisch in elkaar als de Trias Energetica.

Lees meer
Project

Naar een groene oase

Veel mensen voelen aan den lijve de noodzaak om verstening te vervangen door vergroening en zijn in actie gekomen.

Lees meer
Project

Waterbuffers

De meest bekende waterbuffer staat inmiddels in vele tuinen: de regenton. Dit principe is ook collectief in te zetten.

Lees meer
Project

‘Natuurlijk’ koele gebouwen

Net als de regenton is het koele gebouw al eeuwenoud. Wie naar oude boerderijen kijkt ziet dat ze niet altijd loodrecht op de weg staan. Ramen zijn voorzien van luiken en ook beplanting speelt een rol.

Lees meer

Terugkijken: webinar Aanpakken koelte verrijkt de energietransitie

Hoe neem je de koeltebehoefte mee in de route naar aardgasvrije wijken?

Lees meer

Contact

Meer weten of vragen naar aanleiding van dit magazine? Laat het ons weten:
communicatie@klimaatverbond.nl

U kunt ook lid worden van Klimaatverbond Nederland. Nog geen lid? Vraag hier meer informatie op.
Blijf op de hoogte en toer met ons mee via de volgende kanalen: