logo Werkagenda VIA artifact
De werkconferentie Doen Wat Werkt! is een initiatief van 22 maatschappelijke partners die samenwerken om de acties uit de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) uit te voeren. Doel is gelijke kansen op de arbeidsmarkt creëren voor mensen met een migratieachtergrond. De uitkomsten van deze werkconferentie vindt u terug in vier compacte digitale magazines, die gefaseerd online gaan. Met good practices uit de workshops, bijdragen van inspirerende opiniemakers, en reacties van deelnemers.
Voorwoord door Carsten Herstel

Verslag

25 mei

 • 'Doen Wat Werkt': waarom doen we dit?
 • Hoogtepunten van de werkconferentie op 19 mei 2022
 • Opvallende quotes
 • Beeldengalerij
 • Reacties van deelnemers

Editie 1

2 juni

 • Objectief werven en selecteren toepassen in het MKB
 • Van kijken naar zien; projectresultaten
 • Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) in het VO om kansengelijkheid te vergroten

Editie 2

9 juni

 • Diversiteit en inclusie in de praktijk
 • Wat heb jij nodig om mensen met een migratieachtergrond beter te begeleiden?
 • Werkzame mechanismen om jeugdwerkeloosheid en stagediscriminatie aan te pakken

Editie 3

16 juni

 • Werk maken van werk: Leerwerktrajecten voor statushouders
 • Recent werkervaring en toch een kleinere uitstroom naar werk
 • Participatie Jeugd Onderzoek: jongeren actief als onderzoeker

Zet in je agenda

artifact

De Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt is opgesteld door de volgende partijen: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) | Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) | Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) | CNV Jongeren | Divosa | FNV | G4 | G40-stedennetwerk | MBO Raad | Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) | Randstad Groep Nederland | SAM, beroepsvereniging voor uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein | Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) | Sociaal-Economische Raad (SER) | Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) | Vereniging Hogescholen (VH) | De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG ) | VNO-NCW | MKB Nederland | VluchtelingenWerk Nederland.

Dit is een uitgave van de Werkagenda Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA). De journalistieke bijdragen op deze verzamelpagina zijn gemaakt door een mediateam van On the Spot.

Redactiecoördinatie en eindredactie: Eric Went
Redacteuren: Marijn Kramp, Saskia Ridder, Eric Went, Patty Zoet
Fotograaf: Eelkje Colmjon
Vormgeving en techniek: Loek Weijts