menu

De stelling

Er liggen voor de energietransitie nog wat dilemma’s open. Het ligt niet zo zwart-wit. Een paar deelnemers reageert op een stelling.

Stelling 1: Participatie vs. polarisatie

Stelling 2: Van centraal naar lokaal systeem

Marktplaats voor beleid

Op een congres kom je antwoorden halen op vragen uit je dagelijks werk. Op deze beleidsmatige marktplaats zoeken we bij congresdeelnemers het antwoord op vragen van andere deelnemers.

Snel naar:

Vraag 1

Marloes vraagt:

Welk kennisplatform moet ik volgen?

Marloes Noordermeer

Marloes Noordermeer, stagiair bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

“Ik houd me bezig met veiligheid rondom de energietransitie en dan vooral rondom waterstof. Op het RES-congres wil ik voornamelijk kennis opdoen. Ik wil graag weten welk platform ik moet volgen om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom mijn werkterrein.”

Antwoord 1

‘Er is veel, maar niet goed verbonden’

“Crisislab.nl is een goed platform voor alle bestuurlijke kwesties rondom veiligheid. De NIPV biedt alle publicaties en is een goede kenniskring voor de operationele aspecten. Maar ik begrijp dat Marloes zoekende is. Dat is niet vreemd. Er is veel, maar het is niet goed verbonden.”

Marijn Helsloot, Crisislab Boven

Antwoord 2

‘Versnippering is positief’

‘Bewoners, bedrijven, gemeenten en provincies zijn allemaal aan de slag gegaan. Dat levert voor je het weet kleine platformpjes op. Daardoor ontstaat een bomen-bos-gevoel. Maar bomen zijn goed! Er gebeurt gelukkig veel. Zo is er bijvoorbeeld al een ziekenhuis in Elst overgestapt op waterstof. Dat mag best breder bekend worden. Een hele grote dikke eik met alle best practices en geleerde lessen, ontbreekt nog tussen al die bomen.”

Ira Helsloot (en vader van Marijn), Crisislab Boven

Antwoord 3

‘Gewoon contact zoeken’

“Ik werkte eerst bij een omgevingsdienst. Ik ben goed op de hoogte van alle initiatieven en programma’s. En als ik iets niet weet, ga ik bellen en mailen. Dat zou ik Marloes ook adviseren. Waarom zou je een platform zoeken als je gewoon contact kunt leggen en vragen kunt stellen. Mocht je onverhoopt niet bij de goede persoon zijn, dan krijg je altijd wel een slinger de goede kant op. Zo leer je mensen in dit werkveld kennen en bouw je een netwerk op.”

Elif Aygun, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vraag 2

Pieter-Jan vraagt:

Hoe verbinden we de energiewereld met de wereld van ruimtelijke ordening?

“We hebben natuurlijk te maken met een verduurzamingsopgave, maar er liggen ook nog andere opgaven in dit land. Denk aan woningbouw of stikstof en natuur. De ruimte die we daarvoor hebben is schaars. Hoe kunnen we een betere verbinding maken tussen de energiewereld en ruimtelijke ordening?

Peter-Jan Nispen

Pieter Jan van Nispen, coördinerend beleidsmedewerker Energietransitie en Leefomgeving ministerie van BZK

Antwoord 1

‘Zelfde ambtelijke team, verschillende gedeputeerden’

“Wonen, duurzaamheid en energie zijn bij de provincie Drenthe ondergebracht in hetzelfde ambtelijke team. Dat maakt afstemming gemakkelijk. Tegelijkertijd zijn ze belegd bij verschillende gedeputeerden. Zo kunnen op bestuurlijk niveau de belangen goed gescheiden blijven. Op deze manier houden we beter zicht op het draagvlak voor plannen en zijn de plannen ‘volhoudender’: ze blijven langer relevant.”

Kees Offringa, strategisch adviseur duurzaamheid provincie Drenthe

Antwoord 2

‘Zoek naar het stille midden’

“De hardste roepers zitten altijd aan de uiteinden van het spectrum. Je moet de polarisatie vermijden. Ik denk dat het verstandig is om te zoeken naar mensen die belang hebben bij de dialoog. De mensen die niet vanuit goed-fout denken. Het stille midden. Wat kunnen zij elkaar brengen? Kunnen zij tot consensus komen over waar natuur, huizen of windmolens moeten komen?”

Mirjam Gilhuis, coach en trainer

Vraag 3

Jan vraagt:

Hoe breng ik versnelling aan?

Jan van der Heeden

Jan van der Heeden, Powered by Hattem

“Hoe kan ik bijdragen aan de versnelling van de energietransitie? Neem nou bijvoorbeeld windenergie. Windmolens zijn het hardst nodig, maar er is ontzettend veel weerstand tegen. Dat is ernstig gezien de urgentie van het klimaatprobleem.”

Antwoord 1

‘Procedures verkorten en mensen mobiliseren’

“Op welke manier je kunt bijdragen, ligt aan je rol. Jij kunt zelf jouw eigen footprint verkleinen door onder meer zuinig om te gaan met energie, bewust te leven of zonnepanelen op je dak te leggen. Bestuurders kunnen versnellen. Bijvoorbeeld door procedures te verkorten en mensen te mobiliseren en motiveren.”

Jop Fackeldey, gedeputeerde Energietransitie provincie Flevoland

Antwoord 2

‘Stel belangen voorop’

“Het belangrijkste is om niet winst, maar belangen voorop te stellen. In Denemarken bijvoorbeeld mogen energiebedrijven geen winst maken. Bovendien is er een groot tekort aan vakmensen. Die hebben wij nodig om warmtepompen en zonnepanelen aan te leggen. Deze beroepen moeten wij meer waarderen, respect tonen en beter gaan betalen.”

Loes van Rooij, trainee Energietransitie gemeente Someren