menu

Presentaties terugkijken?

De meeste presentaties en video’s die tijdens het congres zijn gebruikt, zijn te vinden op de website van NP RES.

Fotoimpressie

Dit ga ik doen

Discussie, inspiratie, tools. Maar ga je ook wat met de opbrengst van het RES-congres doen? De vraag aan deelnemers: waarop kunnen we je aanspreken over een half jaar? 8 antwoorden.

Jan Weerts

‘Nieuwe technieken inzetten’

“De ambitie is om binnen een half jaar twee projecten op te starten, in samenwerking met KIVI en aangesloten energiecorporaties in Limburg. Daarbij willen we nieuwe technieken inzetten. Op deze RES-conferentie heb ik interessante dingen gehoord.”

Jan Weerts, coöperatie Zuidenwind

Tamara Beens

‘Meer onder­steuning burger­initia­tieven’

“Wij zijn veel in overleg met corporaties en burgerinitiatieven. Daar wil ik graag meer ondersteuning voor realiseren, vanuit de gemeente of vanuit de RES. Daar ga ik me hard voor maken bij de lokale bestuurders.” Tamara Beens, beleidsadviseur energietransitie gemeente Assen
Janneke Donkers

‘Kinder-RES op 160 scholen’

“We gaan op 160 Zeeuwse scholen gastlessen geven over de RES. We waren flabbergasted door zoveel interesse. De gastles gaat over de RES, wat kinderen en hun ouders en grootouders zelf kunnen doen. Dat sluiten we af met een kinder-RES waarbij ze zelf plannen mogen bedenken voor de gebouwde omgeving, elektriciteit en mobiliteit.”

Janneke Donkers, programmacoördinator klimaat en energie NME ZEELAND

Cai van Amerongen

‘Met batterijen de transitie vlottrekken’

“Anesco is een van oorsprong Engels bedrijf dat zonneparken en grote batterijen ontwikkelt. Daarmee kunnen we de energietransitie vlottrekken. Ze zijn echt een oplossing voor netcongestie. Jammer dat die oplossing niet nadrukkelijker werd besproken bij verschillende sessies. Want we kunnen met opslag de transitie vlottrekken. Wij gaan daar de komende tijd hard aan werken.”

Cai van Amerongen, developer solar & energy storage Anesco NL

Janneke Donkers

‘Aan de slag met Milieu­effect­reportage’

“De komende tijd wil ik met de Milieueffectrapportage aan de slag. Binnen de regio Amersfoort hebben we hierover al langer discussie. Ook gemeenteraadsleden moeten iets met de MER heb ik vandaag gehoord. Ik vraag mij af hoe en wanneer het handigste moment is om als raad hierover te beslissen. Ik wil in gesprek gaan met andere raadsleden in de regio.” Hilde van den Heuvel, raadslid Leusden Vooruit
Wim Sonnemans

‘In verbinding liggen kansen’

“Ik wil in de komende maanden meer mensen in verbinding brengen met elkaar. Ik heb vandaag mensen opnieuw ontmoet die ik in contact kan brengen met anderen om de energietransitie te versnellen. In de verbinding liggen kansen.”

Wim Sonnemans, adviseur kwaliteitszorg Rijksvastgoedbedrijf

‘Manifest voor initiatieven’

“We gaan een manifest opstellen met alle initiatieven, waarin we ze overall de ruimte bieden. We gaan het naar een hoger abstractieniveau brengen. Het ging altijd over energie, maar ik merk dat het nu over de warmtetransitie gaat. Wij gaan bewoners niet vertellen waarvoor zij moeten gaan. Als gemeente moeten we luisteren naar wat zij willen. Dat heeft tijd nodig. We moeten kathedralen bouwen, zoals Nynke Laverman het vandaag zei.”

Francis van Zandbrink, programmamanager energietransitie gemeenten Woerden en Oudewater

Ivo van Es

‘Middenweg vinden’

“Samen met partners moeten we de RES nu uitvoeren. Het kan zijn dat een van ons moeite daarmee heeft. Hoe verhouden ‘versnelling’ en ‘zorgvuldigheid’ zich dan tot elkaar? Als je echt íedereen mee wilt nemen, duurt het langer. Die tijd lijkt er niet te zijn. Misschien is een tussenweg te vinden. Met informatie uit de Plan MER moeten we het gesprek aangaan over de volgende stap. Ook naar bijvoorbeeld een betere zon-wind-verhouding.”

Ivo van Es, coördinator RES provincie Gelderland

Meer weten over de RES?

Volg NP RES op social media:

Colofon

Dit e-zine bij het RES-congres op 2 november 2022 in de Jaarbeurs in Utrecht is gemaakt in opdracht van het Nationaal Programma RES door een team van On the Spot, dé congresverslaggevers.

Redactie: Claudie Bolster, Jolly Kerkstra, Marijn Kramp, Marjan Arenoe, René Lamers, Robin Ouwerkerk
Fotografie: Eelkje Colmjon
Film: Luc Busschots, Niels Busschots
Eindredactie: Anje Romein
Vormgeving/webbouw: Lisanne Gottenbos
Coördinatie: René Lamers